Orsa församling

Orsa församling är en församling, som bildar eget pastorat (Orsa pastorat) av Norra Dalarnas kontrakt, av Västerås stift, i Orsa kommun i Dalarnas län, Dalarna. Församlingsområdet ingick historiskt i gamla Orsa tingslag. Centralort är Orsa
Orsa församling har sin tätbebyggelse vid Orsasjön och kring nedre delen av Oreälven. Bebyggelsen består av täta strandbygder samt s.k. lidbygder.
I norr har församlingen vidsträckta, mycket glesbebyggda skogsmarker, med byar som Hornberga, Näckådalen, Untorp, Emådalen, Gråtbäck, Rosentorp och Kvarnberg. Detta stora skogsområde ingår i Orsa finnmark och ingick historiskt i Orsa besparingsskog.
År 1931 hade församlingen en yta på 1783 km² och hade då 8487 invånare, därav i Skattunge kapellförsamling 245 km² och 1303 invånare. Kapellförsamlingen har numera uppgått i Orsa församling.
Genom den bördigaste bygden på silurisk berggrund flyter Oreälven från sjön Skattungen till Orsasjön. Väster om Skattungen ligger Skattunge kapell, sveriges äldsta baptistkapell. Vid Orsasjön låg Bäcka sanatorium, vilket i historisk tid varit järnbruk och porfyrverk. Vid Kallholsfors och Skattungbyn fanns förr kalkbrott.
Historisk är Orsa församling bekant för slipstenstillverkning samt hemslöjd. Från 1886 undveks helt kommunal beskattning, eftersom alla kommunala utgifter kunde täckas genom skogsmedelsfond från Orsa besparingsskog.
Arkeologer har, i strandlägen, funnit boplatser från stenåldern. I liknande lägen har även anträffats gravar från järnåldern. Man har funnit omkring 70 s.k. järnframställningsplatser. Vidare finns cirka 350 fångstgropar. Dessa härrör från forntid samt nyare tid. Orsa skans ligger längs Oreälven och är från 1600-talet.
Ortnamnet
År 1325 skrevs i Orosum. Detta består av genitiv av ånamnet Ora = "grusån", vilket nu är Oreälven. Vidare dativ pluralis av os = "åmynning".
Genom församlingen går europaväg 45 samt Inlandsbanan samt en gamla järnvägen Orsa-Voxna-Bollnäs.