Församlingshemmets lokal

Medlemmar i Svenska kyrkan har kostnadsfritt tillgång till lokalen med cafésittning i samband med kyrkliga förrättningar så som dop, vigsel eller begravning.
Alkoholfri miljö.

Bokning:

Tel: 0250 - 55 24 80
telefontid kansli mån, tis, tors och fre kl. 09.00 - 12.00
E-post: orsa.forsamling@svenskakyrkan.se

Orsarummet 60 sittplatser