De kerk van Orsa.

De geschiedenis van het kerkgebouw van Orsa begint in  de middeleeuwen. Bij de noordwesthoek zijn resten van een kerk uit  de 13de eeuw te vinden. In de 14de eeuw werd  de kerk tot haar  tegenwoordige breedte en de helft van haar huidige lengte  vergroot, in de 15de eeuw tenslotte naar het oosten tot de  voorste zuilen verlengd. De frescoschilderingen in het zijschip vroegere koor kwamen bij de restauratie van 1913 tevoorschijn. De noordzijde geeft een voorstelling van het jongste gericht, terwijl het hoofdmotief aan de zuidzijde  de kruisweg van Jezus en zijn kruisiging toont. Daaronder zijn  enige scènes uit de Jozefgeschiedenis afgebeeld.
In de middeleeuwen bezat de kerk geen toren, maar de beide gevels reikten 6.60 m hoger dan nu. Het dak was hoog en steil.  Een nieuw koor werd in 1755 aangebouwd, de huidige toren in 1853  gebouwd. De vloer van de kerk is geplaveid met stenen van Orsa-zandsteen; vele daarvan dragen initialen of huismerken. De sacristie werd in 1963 vernieuwd.
Onder de kunstwerken in de kerk valt vooral een
kruisbeeld met Christus als Overwinnaar op. Het is een noordduits  werkstuk uit de tweede helft van de 14de eeuw. Uit dezelfde tijd  stamt vermoedelijk de opmerkelijke voet van het doopvont, die uit  paarde of drakekoppen samengesteld is. Een middeleeuwse avondmaalsklok hangt aan de zuidmuur van het koor. Het doopvont stamt uit 1531. Hetzelfde jaartal vinden wij op de kerkklok, die in de  zuidwesthoek van de kerk opgesteld staat. Zij werd gegoten ter  vervanging van een oudere klok, die onder Gustav Wasa als  belasting in beslag genomen werd. De preekstoel, in 1634  vervaardigd, draagt afbeeldingen van Christus en de vier  evangelisten. Een Petrusbeeld, dat eveneens bij de kansel  hoort, hangt nu aan de zuidwand.
 Het altaarstuk stelt de hemelvaart van Christus voor en werd midden 18de eeuw in Stockholm geschilderd. Het vervangt twee uitmuntende drieluiken uit de 14de en 15de eeuw, die in de kapel van Skattunge opgesteld werden.
Openingstijden: In de zomer is de kerk dagelijks van 9 tot 16 uur  geopend. In de overige tijd vervoege men zich bij de pastorie (Pastorsexpeditionen). +46(0)250552480