Någon följer en digital gudstjänst på sin iPad.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Webbandakter

Tidigare inspelningar finns här

Vi publicerar en webbandakt varje vecka. Den publiceras lördag kl 18.00 här på vår hemsida och på vår sida på Facebook och Youtube.
Andakterna spelas in av våra egna medarbetare i arbetslagen i Själevad, Mo, Björna, Gullänget, Domsjö, Anundsjö-Skorped och Nätra-Sidensjö.

Webbandakt 5 februari

Sidensjö kyrka

Webbandakt 22 januari

Nylidens kapell

Webbandakt 15 januari 2023

Gullängets kyrka

Andakt 8 januari 2023

Brukskyrkan, Köpmanholmen

Följ oss i sociala media

Vi finns på Facebook, Instagram och Youtube

Webbgudstjänster 2022

Tidigare inspelningar finns här