Själevads kyrka utvändigt

Själevads kyrka

Själevads kyrka har vid upprepade tillfällen utsetts till Sveriges vackraste.
Den invigdes den 12 september 1880. Kyrkan är av granit en vit slätputsad fasad och uppförd i nyklassicistisk stil, stilen går igen bland annat på pelarna. 

Kyrkorummet har renoverats i omgångar och anpassats till dagens behov. Senaste renoveringen skedde 2018 då bänkar togs bort för att få ett flexiblare kyrkorum och mer utrymme för förvaring.

Till domsöndagen 2007 invigdes den nya orgeln som finns idag. Det är en Grönlundsorgel byggd uppe i Gammelstad utanför Luleå. Orgeln har 42 stämmor, ca 4600 pipor, 3 manualer. Som förlaga har bland annat orglarna i Notre Dame och S:t Eustache stått. Det man ville bygga var en modern konsertorgel som fungerar för en bred och också nyskapande repertoar men med grundidealen från den franska traditionen.  Dessa ideal  känneteckas av fylliga grundstämmor, ett ordentligt basfundament talrika alikvotstämmor (en typ av stämmor som möjliggör starkt diffrentierade klanliga variationsmöjligheter) samt sist men inte minst starka smattrande trumpetstämmor.

Sedan våren 2023 är Själevads kyrka även ett av motiven på PostNords frimärken.

Besök i kyrkan

Själevads kyrka är öppen för besök tisdag - fredag kl 9.00-15.00.

En skylt utanför informerar om förrättning pågår. Under helgerna är kyrkan öppen i samband med gudstjänster och andra arrangemang.