Trysunda kapell

Trysunda kapell byggdes av de sk gävlefiskarna under 1600-talet. Kapellet är byggt av liggande timmer och var en gång den enda målade byggnaden i Trysunda och var då rödfärgat. Numera är det brädfordrat och vitmålat. Kapellet saknar både vapenhus och sakristia. Det har som många andra av Guds sommarhus fått överta inredningsdetaljet från moderkyrkan. Predikstolen är ståtlig och av renässanstyp. Altartavlan, en oljemålning på trä, har som motiv Den Heliga Nattvarden. Invändigt har kapellet målningar på väggarna men inte i taket. Taket är av ryggåstyp och i takstockarna finns öglor som användes för upphängning av skötar och andra fiskeredskap under vintrarna. Målningarna i kapellet är utförda av Olof Gåhlin. Vem denna Gåhlin är vet man ej. År 1711 då målningarna gjordes, användes Trysundasom flottbas av KarlXII. Troligen var Gåhlin hantverkare på något av de större örlogsfartygen som låg i hamnen. 
Motiven till målningarna på norra väggen är hämtade ur Gamla testamentet, på östra och södra väggarna ur Nya testamentet. Västra väggen skildrar S:t Göran som bekämpar draken.
Trysunda har två kyrkogårdar. En liten, som omger kapellet och en större som anlades 1949 i en talldunge några hundra meter in på ön.  

Läs mer om Trysunda kapell