Foto: Maria Borgehammar

Nätra kyrka

Är en nyklassicistisk stenkyrka efter ritningar av Simon Geting.
Grundläggningsarbetet av Nätra Kyrka påbörjades 1805 och var så pass färdigställd att den kunde invigas den 27 november 1807. En mer högtidlig invigning med biskop Erik Abraham Almqvist skedde den 6 juli 1817. Nätra Kyrka var då färdig efter nära 100 års förberdelser och tvister. 

Kyrkklockorna är tre till antalet, de två mindre är från gamla kyrka och den största, som väger 1200kg inköptes 1957 efter en församlingsinsamling och bidrag av Ingeborg och Theodor Hedberg.