GDPR för barn i barngrupp

För att barnet ska kunna delta i vår barnverksamhet behöver vi behandla personuppgifter för såväl vårdnadshavare som barn. 

Uppgifter om vårdnadshavare
Dina personuppgifter behandlas av oss med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna komma i kontakt med dig vid behov, exempelvis för att kunna meddela om ett grupptillfälle ställs in eller om vi vill informera dig om något annat som är relevant för ditt barns deltagande i vår verksamhet. 

Uppgifter om barnet
Vi behöver barnnets personuppgifter på följande grunder:

Vi behöver veta vilka barn som går i våra barngrupper. Behandlingen utförs med stöd av det avtal du anses ingå för barnets räkning när du anmäler barnet till vår grupp.
Vi behöver skicka vissa av ditt barns personuppgifter till Sensus studieförbund för att vi ska kunna få bidrag för barnets deltagande i gruppen (enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen). Behandlingen utförs med stöd av det avtal du anses ingå för barnets räkning när du anmäler barnet till vår grupp.

Vi kan behöva hantera hälsouppgifter (exempelvis allergier) om barnet. Behandlingen utförs med stöd av vårt berättigade intresse av att säkerställa att barnet inte serveras något hen inte kan äta eller som kan skada hen. Eftersom hälsouppgifter är känsliga personuppgifter som vi behandlar inom ramen för vår kyrkliga verksamhet kommer de inte att lämnas ut utanför församlingen utan ett samtycke från vårdnadshavare.

Foto och film
Eftersom vi gärna fotograferar och filmar i vår verksamhet och ibland önskar att publicera bild- och filmmaterial kommer vi att be om ditt samtycke på en särskild blankett.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
När du anmäler ditt barn till vår verksamhet lämnar du in personuppgifter om dig och ditt barn. Det görs vanligen via ett webbformulär där du själv fyller i personuppgifterna. Om du föredrar att lämna uppgifterna muntligt är du välkommen att kontakta respektive ledare.

För vårdnadshavare rör det sig vanligtvis om namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

För barn rör det sig vanligtvis om namn, adress, personnummer och eventuella allergier eller andra viktiga hälsouppgifter. 

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?
Dina uppgifter kommer att sparas av oss tills barnet lämnar vår verksamhet.