Solbergs kyrka

Solbergs kyrka Foto: Monika Genlund

Solbergs kyrka öppettider

maj - september:  08.oo - 20.oo
oktober - april:      08.oo - 16.oo

Vaktmästare: Gudrun Odili
E-post till Gudrun Odili

Solbergs kyrka

Kyrkan uppfördes under åren 1915-1917 efter ritningar av stockholmsarkitekten O. Hökerberg med A. Johansson från Gullänget som byggmästare. Den byggdes på mark skänkt av Mo och Domsjö, vackert belägen vid det 593 m höga Solbergets sydsluttning med överblick över bygden.

I september 1918 invigdes Solbergs kyrka av biskopen teol. dr Ernst Lönegren.

Solbergs kyrka består av ett 37 m långt enskeppigt långhus av trä med det 21 m höga tornet i väster. Den har stavkyrkan som förebild men liknar också kåtan då man förstärkte konstruktionen genom att låta taket dras ned till marknivå. bygdens tidigare inslag av samisk kultur återspeglas även i tornets vitmålade mönstring.

Solberg tillhörde Åsele och Västerbottens län ända in på 1860-talet. Området hör nu till Anundsjö församling med komministratur inrättad 1920 och var mellan åren 1941-1991 ett självständigt folkbokföringsdistrikt.

 Kyrkklockan

Solberg fick kyrkklockan1920 vilken ersätter en tidigare metalltriangel och slägga. Den är gjuten hos N.G. Bergholtz i Stockholm med inskriptionen ur Joels bok 2:15-16:

"Stöten i basun på Sion,
pålysen en helig fasta,
lysen ut en högtidsförsamling;
församlen folket,
pålysen en helig sammankomst,
kallen tillhopa de gamla,
församlen de små barnen,
jämväl dem som ännu dia vid bröstet;
brudgummen må komma ur sin kammare
och bruden ur sitt gemak."

Kyrkans inre

Kyrkan återhållsamma enkelhet går igen i dess inre med grovt tillyxat timmer i väggarna med synliga drev och hade till att börja med inga dyrbara utsmyckningar.

Altarreliefen Solbergs kyrka Foto: Monika Genlund

Altarreliefen

Först 1955 kom den förnämliga altarreliefen tillverkad av Ångermanlandsskulptören Holger Persson från Sollefteå på plats. Den är utförd i fransk ek bekostad av donationer och insamlade medel. Den har mottot ur Matt 11:28 :

"Kommen till mig I alla som arbeten och är betungade"

och föreställer Kristus omgiven av bygdens folk och dess själasörjare.

Koret i Solbergs kyrka Foto: Monika Genlund

Altar- och kormålningarna utfördes av stockholmskonstnären Y. Lundström.

Ljuskronor och läktare Solbergs kyrka Foto: Monika Genlund

Klicka på länken nedan för att lyssna på Sven Edsfors som berättar om orglarna i Solbergs kyrka och spelar Gammal fäbopsalm av Oskar Lindberg på läktarorgeln och Må vi olja våra lampor hava av Lennart Hultin på kororgeln.

Ljuskronorna är tillverkade 1923 och är helt i trä.
De bär endast levande ljus.

Ljuskrona i solbergs kyrka Foto: Monika Genlund
Dopfunt Solbergs kyrka Foto: Monika Genlund

Dopfunten av trä är tillverkad 1922 i Flen. Dopskålen i mässing bär inskriptionen: "Låten barnen komma till mig" ur Mark 10:14

Modell av Solbergs kyrka Foto: Monika Genlund

Modell av Solbergs kyrka