Foto: Ola Rantala

Anundsjö kyrka

Anundsjö kyrka
Anundsjö kyrka

Anundsjö kyrka öppettider

maj - september: 08.oo-20.oo
oktober - april:     08.oo-16.oo

Vaktmästare: Stefan Jonsson
E-post till Stefan Jonsson

Anundsjö kyrka

Den nuvarande kyrkan är från 1400-talet. Traditionen hävdar att årtalet är 1437, antecknat i ett gammalt visitationsprotokoll. Kyrkan skall ha invigts åt S:ta Anna, jungfru Marias mor. Kyrkans innerväggar och valv har varit försedda med målningar. På 1700-talet målades dessa över med vit kalkfärg. Vid restaureringen 1952 försökte man återställa dessa målningar, men det var inte möjligt. Endast en liten del av valvet intill predikstolen och bågarna över fönstren i koret har målningarna bevarade. Kyrkan restaurerades senast 1978-1979.

Foto: Anundsjö församling

Gamla kyrkan

En gammal tradition har utpekat ett område nordost om den nuvarande kyrkan som platsen för en äldre kyrka.

Vid utgrävningar för utvidgning av kyrkogården 1957-1958 fann man grunden till en äldre stenkyrka. Den kyrkans äldre del dateras till 1200-talets förra hälft. Platsen är nu markerad bl. a. med ett stort träkors.

Foto: Anundsjö församling

Klockstapeln

1759 byggdes klockstapeln av Per Zakrisson från Kubbe. Den räknas som en av Norrlands vackraste. Stapelns höjd är 20 meter och den har två klockor, båda gjutna 1899.Storklockans inskription lyder:

"HÖJEN JUBEL TILL GUD ALLA LÄNDER LOVSJUNGEN HANS NAMNS ÄRA - GIVEN HONOM ÄRA OCH PRIS."

Lillklockan bär dessa ord:

"HALLELUJA, TACKEN HERREN, TY HAN ÄR GOD, TY HANS NÅD VARAR EVINNERLIGEN."

Foto: Anundsjö församling

Altartavlan

Altartavlans mäktiga infattning är utförd i 1700-tals rokoko av bildhuggaren Per Westman och förgyllaren Jonas Wagenius. Själva tavlan består av målat glas och föreställer Kristi uppståndelse. en insamling bland Anundsjö ungdom beskostade den 1913.

Foto: Anundsjö församling

Predikstolen

Man tror att predikstolen och altarringen har samma upphovsman, Erik Olofsson Bring, snickare och länsman under senare delen av 1600-talet. Predikstolen är av högt konstnärligt värde och anses vara en av Ångermanlands vackraste. virankor och druvklasar erinrar om det nära sambandet mellan ord och sakrament.

Foto: Anundsjö församling

Orgeln

1866 fick kyrkan sin första orgel. Den vackra orgelfasaden har sedan dess varit densamma fast orgelverk har byggts om och byggts nytt några gånger. Den nuvarande orgeln från 1972 är byggd av Hammarbergs orgelbyggeri, Göteborg. Den har 29 stämmor, 3 manualer och anses vara ett förnämligt instrument.

Klicka  på länken nedan för att lyssna på Niklas Jansson som berättar om orgeln i Anundsjö kyrka och spelar Felix Mendehlssohn orgelsonat nr 2 i c-moll

Foto: Anundsjö församling

Krucifixet

Krucifixet som hänger på södra väggen är från omkring 1500. Kristus är fästad på ett kors vars tre övre armar har gotiska blad vid kanterna. Detta symboliserar att genom Kristi försoning har korset blivit ett livets träd för oss människor.

Foto: Anundsjö församling

Dopfunten

Den märkliga, sexsidiga dopfunten donerades av kyrkoherde Olof Zacharias Anzenius 1665 till minne av sonen Olof som dog i späd ålder. Den måladeinskriptionen runt dopfunten berättar om detta.

Foto: Johanna Eriksson

Klocktorn och Anundsjö kyrka i höstskrud

Anundsjö kyrka och klocktorn i novembermånens sken
Anundsjö kyrka i novembermånens sken Foto: Monika Genlund