Foto: Eva Eriksson

Trehörningsjö kyrka

Trehörningsjö blev kyrkby år 1836. Kyrkan byggdes efter ansökan från flera byalag och kallades då Trehörningsjö kapellförsamling fram till 1 maj 1922.

När man kommer in i Trehörningsjö kyrkas vapenhus, ser man en tavla till höger, där kan man läsa att kyrkan uppfördes år 1836. Fullbordades under Oskar II regering 1882, då L. Landgren var Biskop. C.E. Näslund, Kontraktprost. J.E. Björkqvist, Kyrkoherde och O. Lindblom, Kapellpredikant.

Altartavlan
är en kopia av originalet, som hänger i Molde kyrka i Norge, målad av Charles Bylander (dekorationsmålare) invigd påskdagen 1910, skänkt av handlare Arvid Lundgren till minne av sin hustru Maria Lundgren.

 
Predikstolen
är enligt en gammal mans utsago äldre än kyrkan och flyttad till Trehörningsjö kyrka från någon annan kyrka, troligen Arnäs enligt inventarieförteckningen upprättad i nov 1919 står följande data: ” Två delar av predikstol omkring 1700. Predikstolen skänktes 1862 från Nordmalings kyrka (Arnäs kyrka) till Trehörningsjö kyrka. De två delarna inköpta av Nordiska museet från fjärdingsman Lars Nylén i Trehörningsjö by”.

Dopfunten
är ritad av arkitekt Einar Lundberg och huggen av Gotlandssandsten med fint uthuggna bibliska symboler. Donerad av bildhuggare N.A. Sandin, Stockholm (Trehörningsjöson) år 1930. Dopskålen är från samma år.

Följ med in i kyrkan

Krucifix
av gips är också det skänkta av N.A. Sandin, Stockholm år 1913. På det står uthugget bibelord hämtade från Es. 53:5 och Joh. 3:16.

Orgeln
är byggd 1892 av C Schuster med fyra genomgående stämmor. 204 pipor och en manual. Ombyggd 1954 av Zetterqvist & Son, Örebro. Den har nu 12 stämmor och 2 manualer. Lyssna på orgeln och dess historia

Kristallkronan
som är belägen i mitten av kyrkans kor, är från 1700-talet, återfanns i början av femtiotalet på kyrkvinden. Prosten J. Burgman tog den med sig på en Stockholmsresa för att få den restaurerad, det kostade 2 000 kronor det var mycket pengar på den tiden, men firman i Stockholm erbjöd sig betala 5 000 kronor för kronan om det visade sig att kyrkoråd och fullmäktige tyckte det blev för dyrt. ”Nu hänger skönheten där”. Trehörningsjö kyrka har många fina ljuskronor, vilka har skänkts av kärlek till Guds hus i samband med viktiga händelser inom familjerna.

Kyrkklocka, Trehörningsjö kyrka

Mässhakar
finns i alla liturgiska färger. De två äldsta mässhakarna är en och kalkdukar av röd sammet med broderade initialer år 1716 från Arnäs och en av svart sammet med broderier i silver år 1800, den äldsta svarta kalkduken är från 1800. 

Kollekthåvarna
som är i bruk, är från år 1930, dessutom finn det två gamla på kyrkvinden från år 1800 och 1857.

Två kyrkklockor 
De kallar från kyrkans torn till gudstjänst, ringer ut arbetsvecka och ringer in helgen menar till högtid. ”Lillklockan är från år 1874 och har som inskrift ”år 1847 under Oskar den 1:s 3:e regeringsår då P. Åkerman var landshövding. P.M. Franzen biskop och Prosten Häggmark församlingens kyrkoherde är denna kyrkklocka Trehörningsjö församling till tjenst gjuten av N.P. Lundberg i Sundsvall”. ”Storklockan” är från 1927, den har som inskrift ” Mig gav till födelseförsamlings kyrka vägbyggmästaren Per Ludvig Sjödin född i Karlsviken Trehörningsjö 4/10 1860, död 4/2 1927. Må han själv vila i den eviga vilan”.

Brudkammaren
Den är idag ombyggd till handikapptoalett/RWC. Soffan i rokoko samt en stilig spegel med förgylld ram som stod i brudkammaren står idag uppe på läktaren.

Många fina saker har under åren skänkts till Trehörningsjö kyrka, församlingen har också brudkrona och dopdräkt, vilka utlånas vid behov.