Två kvinnor bredvid varandra, en diakoniassisten och en präst.
Foto: Charlotte Nordin

Sjukhuskyrkan -andlig vård i vården

Ibland rår vi inte över livet. Det är skört, det är sårbart. Sjukhuskyrkan finns som en samtalspart – öppen för alla, patienter, närstående och personal. Med oss kan du dela alla dina tankar om livets mening, glädje, sorg, oro och smärta, både till kropp och till själ, i vilken situation du än befinner dig i just nu.

Du behöver inte kalla dig kristen eller troende för att kontakta oss.

tystnadsplikt

Vi som arbetar i sjukhuskyrkan har tystnadsplikt. Det du anförtror oss stannar hos oss. Vi har varken rättighet eller skyldighet att föra något vidare. Vi för heller inga journaler.

Sjukhuskyrkan finns till hands när du eller ni

  • önskar besök på avdelningen eller enskilt samtal
  • önskar prata om existentiella eller andliga frågor kring liv och död
  • önskar att någon ber för dig/er i den situation som är
  • drabbas av förlust, sorg eller kris
  • önskar medverkan och vägledning vid avsked
  • önskar få nattvarden
  • önskar dop i krissituation

Om du pratar finska eller är i behov av att bli tolkad, kontakta sjukhuspräst Carola Sjölind Westin. 

Ring eller be personalen att kontakta oss

Om vi inte svarar, lämna ett meddelande så återkommer vi så snart vi kan.

Om sjukhusprästen Carola Sjölind Westin är ledig hänvisas du till en prästkollega som är beredd på samtal.

Du kan även söka oss dagtid via sjukhuset telefonväxel 0660-89000

Sjukhuskyrkan är ekumenisk och vi förmedlar också kontakt med andra kyrkor och trossamfund.

Andakt varje onsdag kl 14:00

I sjukhuskyrkans lokaler finns ett andaktsrum som är öppet måndag-fredag
kl 9:00-18:00, ett rum för stillhet, bön, tystnad och vila. Välkommen till andakt där varje onsdag kl 14:00. Andaktsrummet hittar du i Wemerklinikens entré, förbi receptionen och till vänster, vid ingången till Medicinmottagningen.

Ett altare med två ljus och en bukett blommor. Bakom altaret en altartavla.
Foto: Charlotte Nordin