En skylt på en dörr med texten Kyrkan öppen välkommen in.
Foto: Alex & Martin /Ikon

Resurscentrum

Här finns stöd och hjälp för dig som är ensam, hemlös eller på annat sätt befinner dig i en utsatt livssituation.

En varm och välkomnande miljö dit du komma för samvaro, samtal, möjlighet att tvätta och duscha och få hjälp och stöd i kontakt med myndigheter. 

Resurscentrum har öppet i församlingshemmet torsdagar mellan 8:00-15:00. Stängt mellan 16:00-17:00 för matkasseutdelning men öppnar igen kl 17:00-21:00. 

Ingång ifrån Storgatan 29 H, bredvid Café Kyrkbacken, ner till källarplan.