En präst står med knäppta händer.
Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Präster

Präster i Örnsköldsviks norra pastorat