Foto: Charlotte Nordin

Örnsköldsviks kyrka

Den 1 juli 1907 bildades Örnsköldsviks församling. Den hade tidigare tillhört Själevad. Örnsköldsviks kyrka, ritad av arkitekt Gustaf Améen, togs i bruk 1910.

Kyrkorummet

På norra långväggen finns två av de tre tavlor som utgjorde fondutsmyckningen fram till den stora restaurationen 1954-1955. Tavlorna föreställer Moses med lagtavlorna och Johannes döparen med en korsstav i handen och ett lamm i famnen. Dessa tavlor var placerade på sidan om den stora altartavlan som nu sitter ovanför dörren till sakristian. Konstnären heter August Jansson.

Panoramabild över kyrkorummet (länk)

Predikstolen

Predikstolen av Ekebergsmarmor är huggen av skulptören Clarence Blum. De fyra huvudmotiven är hämtade ur Kristi lidandes historia. De sex bärande pelarna visar samtliga en familj bestående av mor, far, son och dotter. Från vilket håll man än ser predikstolen kan man se "hela familjen".

Predikstolen finansierades genom en donation av makarna Ragnar och Ingeborg Kempe.

Under taket hänger en duva, skuren i trä av skulptören Nils Kristofersson. Duvan symboliserar Den Helige Ande. På predikstolen står ett timglas i äkta silver, skänkt av anhöriga till framlidne sjökaptenen O A Melin.

Altartavlan

Den stora fondmålningen är utförd av konstnären Sigurd Möller. Motivet är hämtat från Jesu liknelse om Det stora gästabudet, Lukas kap. 14. Sammanlagt ett hundratal figurer förekommer på tavlan.

Dopplatsen

Här står kyrkans "gamla" dopfunt, huggen av A F Berg. Ett litet dopaltare har placerats bakom dopfunten. Altarbordet är en gåva av Kyrkliga Ungdomskretsen och Juniorgruppen 1954.

Dopplatsen avskärmas från kortrappan av ett räcke i mässing med en skyddsängel som motiv. Gjord av konstsmeden Per Ingvarsson efter en ritning av konstnären Torsten Nordberg. Räcket bekostades delvis genom en gåva av Röda Korset och Åke  Sund.

Ryamattan vid dopplatsen har skänkts av Vita Bandets Örnsköldsviks avdelning 1954.

Takkrona tillverkad av Markus Ax Gelbgjuteri. Foto: Charlotte Nordin

Votivskeppet

Ovanför dopaltaret hänger ett votivskepp, skänkt av konsul Gillis Grundberg med familj. Skeppet är en fyrmastad bark med fulla segel byggd i Vasa efter förebilden Archibald Russel, ett av de vackraste barkskepp som byggts.

I den kyrkliga konsten symboliserar skeppet såväl kyrkans som den enskilda människans färd över tidens hav mot evighetens strand.

Skeppet är vänt mot koret som symboliserar det himmelska målet.

Kororgeln

Kororgeln byggdes 1996 av Johannes Menzel, Härnösand. Den har 16 stämmor och 21 växelregister fördelat över två manualer. Den invigdes den 15 december 1996.

I filmen får vi höra organist Niklas Jansson berätta om och spela på kororgeln i Örnsköldsviks kyrka.

Takkronorna

Takkronorna har tillverkats av Markus Ax Gelbgjuteri och har till stor del bekostats genom en gåva av disponent Erik Wiklund och hans maka.

Kyrkklockorna

Storklockan väger 1 600 kg och har en psalmvers på sin ena sida. "O Gud, ditt ord och sakrament. Låt aldrig bliva från oss vänt. Själv din församling skydda. Vår kristerliga överhet Giv hälsa, lycka, salighet. Bevara slott och hydda." På andra sidan står med stora bokstäver runt hela övre kanten "ÄRA VARE GUD I HÖJDEN OCH FRID PÅ JORDEN, TILL MÄNNISKORNA ETT GOTT BEHAG".

Lillklockan är hämtad från kyrkogårdens stapel och har dubbla inskriptioner.

Klockorna kostade 7 000 kronor när kyrkan byggdes 1011.

Läktarorgeln

Stora läktarorgeln är samtida med kyrkan och byggdes då av landets främste orgelbyggare, Åkerman & Lund i Stockholm. Den ansågs då vara ett av Norrlands förnämsta instrument.

Vid kyrkans restaurering 1954 blev den om- och tillbyggd av Olof Hammarberg i Göteborg i en stil som motsvarade barockens klangideal som hävdades av den då aktuella "orgelrörelsen". I slutet av 1990-talet visade orgeln tydliga funktionsstörningar och under våren 2006 togs den ur bruk. Åkerman & Lund i Knivsta fick så uppdraget att om- och tillbygga orgeln utifrån 1911 års klangideal. Det som återstod av kyrkans första orgel användes även i den nya orgeln. Orgeln byggdes i så kallad svensk senromantisk stil med 46 stämmor fördelade på tre manualer och pedal och invigdes hösten 2010.

I filmen får vi höra Niklas Jansson berätta om och spela på läktarorgeln i Örnsköldsviks kyrka.

Foto: Charlotte Nordin