En stor tegelbyggnad med stora fönster.
Foto: Charlotte Nordin

Kyrktuppens förskola

Kyrktuppens förskola har funnits sedan 1992 och verksamheten bedrivs i Sörlidens församlingsgård.

Välkommen till Kyrktuppens förskola 

Vi är en fristående förskola som har Svenska kyrkan som huvudman. Kyrktuppens förskola startade 1992 och verksamheten bedrivs i Sörlidens församlingsgård.  

På vår förskola har vi två avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år. Inom vår förskola har vi utbildade pedagoger som följer skollagen och läroplanen.

Verksamheten genomsyras av dess värdegrund där förskolan vilar på demokratins grund och alla människors lika värde. Vår verksamhet strävar efter att förmedla en positiv atmosfär med respekt för varandra och därmed varandras olikheter.  

Vi vill lägga grunden för det lustfyllda lärandet och genom leken får barnen möjlighet att bland annat utveckla sina sociala, språkliga och kreativa förmågor. 

“Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och med barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.” (Lpfö 18, s. 7). 

Vår undervisning utgår ifrån barnens behov och intressen och där barnen har ett stort inflytande över den dagliga verksamheten. 

I vårt närområde finns skog och ett stort friluftsområde, som vi tar tillvara många gånger inom vår verksamhet. På vår förskola har vi en egen kock som lagar vår mat och har en nära relation till barnen och verksamheten. 

Verksamheten ställer inga krav på egna insatser från barnens vårdnadshavare. 

Vi på Kyrktuppen värdesätter en god kommunikation med vårdnadshavare och erbjuder därför vårdnadshavare att mötas i olika former, exempelvis vid informationsmöten, drop in-fika och sommarfest.  

Välkommen att kontakta mig

En kyrktupp på ett tak mot lätt molnig himmel.

Kyrktuppens personal

Här hittar du kontaktuppgifter till personalen på Kyrktuppens förskola