En stor tegelbyggnad med stora fönster.
Foto: Charlotte Nordin

Kyrktuppens förskola

Kyrktuppens förskola har funnits sedan 1992 och verksamheten bedrivs i Sörlidens församlingsgård.

 

Välkommen till Kyrktuppens förskola

  

Vi är en fristående förskola med en kristen profil som har Svenska kyrkan som huvudman. Kyrktuppens förskola startade 1992 och verksamheten bedrivs i Sörlidens församlingsgård.  

På Kyrktuppen har vi två avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år.

Inom vår förskola har vi utbildade pedagoger som följer skollagen och läroplanen.
Verksamheten genomsyras av dess värdegrund där förskolan vilar på demokratins grund och alla människors lika värde. Vår verksamhet strävar efter att förmedla en positiv atmosfär med respekt för varandra och därmed varandras olikheter.  

Vi vill lägga grunden för det lustfyllda lärandet och genom leken får barnen möjlighet att bland annat utveckla sina sociala, språkliga och kreativa förmågor.  

“Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och med barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.” (Lpfö 18, s. 7). 

Vår undervisning utgår ifrån barnens behov och intressen och där barnen har ett stort inflytande över den dagliga verksamheten. 

Alla 4-5 åringar inom vår verksamhet erbjuds att delta i Kyrkis som är Svenska kyrkans barngrupp.
 

I vårt närområde finns skog och ett stort friluftsområde som vi ofta tar tillvara. Kyrktuppen har en egen kock som lagar vår mat och som har en nära relation till barnen. 

Verksamheten ställer inga krav på egna insatser ifrån barnens vårdnadshavare.
 

Vi på Kyrktuppen värdesätter vi en god kommunikation med vårdnadshavare och erbjuder därför vårdnadshavare att mötas i olika former, exempelvis vid informationsmöten, drop in-fika och sommarfest.   

En kyrktupp på ett tak mot lätt molnig himmel.

Kyrktuppens personal

Här hittar du kontaktuppgifter till personalen på Kyrktuppens förskola