En kvinnlig präst som står och lutar sig mot kyrkbänk
Foto: Charlotte Nordin

Kyrkoherde