Örnsköldsviks kyrkogårdar

Örnsköldsviks församling har två kyrkogårdar, Gamla kyrkogården som ligger vid stadens norra utfart och Norra kyrkogården som är belägen i Arnäs. De båda kyrkogårdarna har tillsammans ca 2400 gravupplåtelser.

Ungefär 100 st gravsättningar sker per år varav ca 40 är kistgravsättningar. Övriga gravsätts i urngrav eller i minneslund.
 
Gravsättningar sker alltid med stor respekt och värdighet oavsett om anhöriga deltar eller om det utförs av förvaltningens egen personal.
 
Eftersom vi inte har någon kistförvaring på någon av våra kyrkogårdar är det alltid någon personal från begravningsbyråerna som kommer med kistan och även är med vid gravsättningen.
 
Vid gravsättning av kistor är vi minst fyra bärare och kistan sänks med band under stor respekt och tystnad. Församlingen har även utsett ett bärarlag som utför processionsbärning om anhöriga så önskar, bärarlaget består av förtroendevalda och anställda.
 
När graven läggs igen sker detta med att kistan manuellt först täcks med jord och därefter fylls graven igen med traktor.

Vi som arbetar på kyrkogårdsförvaltningen, såväl fast personal som säsongsanställda, känner alla ett stort ansvar för våra arbetsuppgifter och vårt sätta att utföra såväl gravsättningar som övrig skötsel av kyrkogårdarna.
 
Minneslunden är belägen på Örnsköldsviks Norra kyrkogård och gravsättningar där sker under sommarhalvåret.

Kyrkogårdsexpeditionen

Fridhemsvägen 8
891 35 ÖRNSKÖLDSVIK

Tfn: 0660-26 64 21 Helgfria vardagar 7.00-16.00