Gideå kyrka

Gideå kyrka invigdes 1818, men hade då varit i bruk ca 10 år innan invigningen.

Gideå kyrka 
Byggnaden har målats om flera gånger. Den har varit vit, rosa, och tegelfärgad. Den senaste stora renoveringen genomfördes 1958–59, och sedan dess har kyrkan varit gul med vita knutar och lisener.
Interiören har genomgått tre stora förändringar, den senaste vid renoveringen 1958–59 då den fick sitt nuvarande utseende. 1984 öppnades åter den södra porten och handikappanpassades med en ramp. Samtidigt ordnades ett utrymme för ytterkläder i kyrkrummet.
 
Altartavlan
Altartavlan målades 1958–59 av Gideåfödde konstnären Karl-Erik Häggblad.
 
Dopfunten
Dopfuntens träsniderier utfördes 1958–59 av konstnären William Marklund, född i Gideå (bror till den mera kände skulptören Bror Marklund). Silverskålen är från 1960

Följ med in i kyrkan

Predikstolen
Predikstolen kom på plats på 1830-talet. Dess senaste större förändring genomfördes 1907 av den konstnärlige Gideåsnickaren Felix Holmström.
 
Orgeln
Orgeln är den fjärde i ordningen. Den är tillverkad av Grönlunds orgelfabrik och sattes in vid renoveringen 1958–59. Lyssna på orgeln och dess historia