Dopklänningar som hänger på galgar.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Dop

Efter en lång väntan har ett nytt liv kommit till världen. Välkommen att fira dop i någon våra av församlingar.

Här finns information som kan vara bra att veta inför dopet.
Vill ni boka ett dop så klicka på länken, Dopförfrågan längst ned på sidan.
Fyll i formuläret så kontaktar pastorsexpeditionen er.

Dopceremonin

Genom dopet välkomnas såväl barn och som vuxna in i kyrkan. För föräldrarna till ett nyfött barn är det en högtid av tacksamhet för barnet. Kanske är det första gången som föräldrarna framträder tillsammans inför sina släktingar och visar upp sitt barn. För det lilla barnet innebär inte firandet en namngivningsceremoni. Namnet nämns och bekräftar att ceremonin är personlig. Ett möte sker mellan barnet, Gud och livet. Akten är en omfamning från Gud, ett löfte om att vara med under livets alla dagar oavsett vad som händer. I dopet får barnet ta del av trygghet, förlåtelse, mening med livet och hjälp att växa i kristen tro.

Vattnet - källan till allt liv

Dopet sker oftast genom att prästen häller vatten på dopkandidatens huvud. Det kan också ske genom att prästen sänker ner barnet i dopfuntens vatten. Det är tack vare vattnets förutsättning för liv som vi döper med vatten. Ritualen är en påminnelse om att dopet är en ny födelse. Ett av kyrkans sakrament, en helig handling som instiftats av Jesus. En handling där vattnet ger en gåva, ett barnaskap hos Gud. Med vatten och ande tar vi emot kärlekens mysterium genom Jesus Kristus.

Dopsamtalet

Inför dopet ska ett dopsamtal ske med den präst som döper barnet. Kontakta församlingsexpeditionen och boka tid för dopet. Därefter kontaktar prästen er för att boka tid för ett förberedande dopsamtal. Under samtalet går prästen igenom vad dopet handlar om och gudstjänstens utformning. Tillsammans kommer ni överens om vilka psalmer som ska sjungas och vem eller vilka som ska läsa texter. Här har ni möjlighet att ställa frågor som rör dopet och praktiska detaljer.

Fadder

Föräldrarna ber ofta någon som de vill ska spela en speciell roll i barnets liv att vara fadder. Det är ett hedersuppdrag. Att vara fadder innebär att känna lite extra ansvar, en gåva att förvalta efter bästa förmåga. Enligt Svenska kyrkans kyrkoordning ska en fadder vara döpt och villig att dela barnets kristna uppfostran. Faddern behöver däremot inte vara medlem i Svenska kyrkan. 

Dopet - en fest

En liten samling efter dopet kan göras enkel. Har ni trångt hemma så lånas församlingshemmen ut kostnadsfritt till församlingsbor. 

 

Dopförfrågan
En liten pojke i vit skjorta och grön fluga doppar sina fingrar i dopfuntens vatten.

Vi bjuder in till dop -där allt är förberett

Den 27 augusti är det dopdag i Arnäs kyrka.

Det går också bra att boka dop via telefon. 

Kontakta pastorsexpeditonen på 0660-26 64 00.