Arnäs kyrka

1784 invigdes nuvarande kyrkan som ritades av Pehr Hagmansson och byggdes i den tidens empiristil. Kyrkan står på samma plats som den gamla medeltida kyrkan en gång i tiden gjorde.

Följ med in i Arnäs kyrka

Historien om Arnäs kyrka

Den medeltida kyrkan var för liten och började rivas 1782 då också den nya kyrkan, kallad ”Gustav Adolf kyrkan” började byggas. Den invigdes 1784. Kyrkan ritades av Pehr Hagmansson och byggdes i den tidens empirestil.  Arnäs nya kyrka tillhör de tidigaste som försågs med tornur. Uret kom från Hudiksvalls nedbrunna rådhus.

Den nuvarande altartavlan målades 1927 av professor Olle Hjortsberg och föreställer Kristus i två gestalter,” Kristus Triumfator”, den triumferande  och skapande och ”Kristus Consolator”, den tröstande, stödjande och hjälpande.

På altaret står ett silverkrucifix av en rektangulär konvex platta tillverkat 1968 – en gåva av makarna Maria och Hjalmar Lantz

Processionskorset är utfört och skänkt 1983 av silversmeden Kjell Gidlöw .

Ovanför altartavlan finns en staty av Gudslammet med segerfanan som vilar på boken med de sju inseglen. Statyn inköptes vid restaureringen 1880.

Altaret med altartavlan målad av professor Olle Hjortsberg 1927, Samt silverkrusifixet anno 1968 gåva från makarna Maria och Hjalmar Lantz.

 
Predikstolen som också är från 1880-talet har vid den senaste restaureringen 1998 fått ett tak tillverkat av Anders Åberg. Samme konstnär tillverkade vid detta tillfälle även det votivskepp som hänger i koret ovanför dopfunten  i kalksten från 1943.

Kormattan är formgiven av Kajsa Aronsson och heter "Smaragder och Topas" och är tillverkad på Kasthall Ateljé i Kinna.

Kyrkorgeln byggdes i början av 1800-talet av Arnässonen Pehr Strand, som av myndigheterna sänts till Stockholm för att ”grundligt lära orgelbyggaryrket”. Namnet Strand är det stora namnet i svenskt orgelbyggeri under 1800-talets första hälft. Tillsammans med sonen Pehr Zackarias Strand, byggdes ett stort antal orglar, varav några ännu är i bruk.

I sammanhanget kan nämnas att en annan av den tidens stora orgelbyggare också kom ifrån Arnäs. Han hette Per Lund och hans namn lever kvar i den ännu verksamma orgelfirman Åkerman & Lund i Knivsta. Lyssna på orgeln och hör Organist Sven Edsfors berätta om dess historia.

Strandorgeln i Arnäs kyrka stod färdigbyggd och målad 1808. Orgeln byttes ut 1927, men numera står återigen den ursprungliga Strand-orgeln på läktaren. Den renoverades till ursprungligt skick 1991 och är idag en av Sveriges äldsta kyrkorglar som är i bruk. Bakom den nyklassicistiska orgelfasaden från 1808 ryms tretton stämmor, en manual och en bihängd pedalklaviatur. Orgelklangen är imponerande bred och fyllig och fyller kyrkorummet på ett angenämt sätt.

Kororgeln är byggd av Robert Gustavssons orgelbyggeri 1992

Hör kantor Oskar Wedman berätta om och spela på kororgeln

Kyrkan äger tre kyrkklockor: Storklockan som är gjuten 1898, mellanklocka, gjuten 1857 och lillklockan från 1709 som inte längre är i bruk.

Inskriptioner på klockorna:

”Lofven vår Gud, I folk! Låten hans lof vida hördt varda!”- storklockan
”Frukta Gud och håll hans bud, ty det hörer allom menniskom till….” -mellanklockan
”Glora in Excelsis Deo….”- lillklockan (lillklockan är ej längre i bruk)

Den nya kyrkan har restaurerats 1802-04, 1878-1880, 1927,1958-59, 1998

1998 gjordes alltså den senaste renoveringen av kyrkan.

 
Konstverket "Heliga Treenigheten" uppfördes 1998 efter konstnären Åke Lagerborg Foto: Arkivbild
Denna renovering var omfattande. Alla el-, värme- och vatteninstallationer gjordes om och kyrkan värms numera upp av bergvärme.

Tak och väggar tvättades, kyrkbänkarna målades om och fönstermålningarna i koret från 1927 togs bort och ersattes med omålat glas så att koret återigen blev öppet och ljust. Man öppnade även upp altarringen mitt fram och gav den en ny tygklädsel som harmonierar med den rödcerisa färg som finns i altartavlan och som dominerar den nya kormattan. Nya ljuskronor införskaffades till kyrkorummet

Vidare renoverade man både  sakristian och den nedre delen av kyrkorummet. 

Vid renoveringen 1998 uppfördes också det konstverk som står vid den västra infarten till kyrkan.   Detta består av tre höga, tunna stenblock i röd balmoralgranit.  Konstnären är Åke Lagerborg och konstverket föreställer den Heliga Treeningheten.


Den gamla kyrkan

Man tror att det funnits en kyrka i Arnäs redan på 1200-talet och den skulle då varit belägen vid Gammelgården på Nederön, en boplats som är dokumenterad från järnåldern som ligger vid den gamla landsvägen från Arnäsvall ut mot havet.

Medeltidskyrkan - på samma plats  

Under första hälften av 1300-talet vet man dock säkert att det byggdes en mindre stenkyrka på samma plats som nuvarande kyrka är belägen. Man har funnit rester av grundmurarna från den gamla kyrkan innanför den nuvarande kyrkans murar i söder och under den nuvarande kyrkans väggar i öster och norr. Måtten och övrigt kända uppgifter talar för att det var en stenkyrka av samma typ som medeltidskyrkan i Grundsunda, grannförsamlingen i norr.

Det som i övrigt finns kvar från den gamla kyrkan är en del kyrksilver, textilier, som t.ex en  mässhake från 1614, med broderidetaljer från 1500-talets slut, en bit av den gamla predikstolen, samt två träskulpturer från slutet av 1400-talet föreställande Jungfru Maria eller ett kvinnligt helgon  och St Olof. Dessa är troligen tillverkade av träsnidaren Haken Gulleson eller av någon av hans elever. Haken Gulleson var verksam omkring 1490-1530 Dessa statyer finns idag placerade inne i kyrkorummet.

Förmodligen skulle åtskilliga minnen från medeltidskyrkan funnits kvar om inte ryssarna vid ett härjningståg 1721 bortfört och förstört mycket av kyrkans inredning liksom det mesta av kyrkoarkivet.