Samtal i sorg

Nyhet Publicerad Ändrad

Att uppleva sorg kan vara smärtsamt. Den går inte att bota men den går att göra mer uthärdlig. Det är viktigt att få sätta ord på sin sorg. Det finns inga rätt eller fel. Ibland är saknaden stor och vissa gånger mindre.

För dig som under det gångna året förlorat din respektive erbjuder vi en samtalsgrupp. Här kan vi dela tankar, upplevelser, känslor om den sista tiden tillsammans, nuet och framtiden.

Under träffarna samtalar vi utifrån följande teman:
Livet som var vårt
Tiden närmast före dödsfallet
Dödsögonblicket
Tiden närmast efter dödsfallet och begravningen
Tiden efter begravningen
Vad händer nu? Om framtiden

Välkommen med eventuella frågor till oss

Livets Gud, kärlekens Herre, tänd för vännen ditt eviga ljus. Kom i vår ensamhet, kom i vårt mörker. Låt oss känna att Du är där.

Britt G Hallqvist

Gruppen leds av Diakoniassistent Charlotta Nordström samt daikoniassistent Daniella Kullenberg.

 

 

Du som inte kan eller vill vara med i gruppen men ändå upplever ett behov av att få tala om din sorg är också välkommen att höra av dig. Möjlighet till enskilda samtal finns. Samtalsgruppen och de enskilda samtalen är helt kostnadsfria.