Sorgegrupp

Att uppleva sorg kan vara smärtsamt. Den går inte att bota men den går att göra mer uthärdlig. Det är viktigt att få sätta ord på sin sorg. Det finns inga rätt eller fel. Ibland är saknaden stor och vissa gånger mindre.

För dig som under det gångna året förlorat din respektive erbjuder vi en samtalsgrupp. Här kan vi dela tankar, upplevelser, känslor om den sista tiden tillsammans, nuet och framtiden.

Under träffarna samtalar vi utifrån följande teman:
- Livsberättelsen
- Tiden närmast före dödsfallet och dödsögonblicket
- Tiden närmast efter dödsfallet och begravningen
- Vad händer nu? Om framtiden

Livets Gud, kärlekens Herre, tänd för vännen ditt eviga ljus. Kom i vår ensamhet, kom i vårt mörker. Låt oss känna att Du är där.

Britt G Hallqvist

Välkommen med eventuella frågor till oss

Gruppen leds av Diakoniassistent Charlotta Nordström samt daikoniassistent Daniella Kullenberg.

 

Du som inte kan eller vill vara med i gruppen men ändå upplever ett behov av att få tala om din sorg är också välkommen att höra av dig. Möjlighet till enskilda samtal finns. Samtalsgruppen och de enskilda samtalen är helt kostnadsfria.