Kollage med en kvinna i grå tröja med diakonemblem och händer som knyter en känga.
Foto: Pierre Eriksson/Argument förlag och Linda Mickelsson/Ikon.

Vandrar långsamt för snabbare omställning

Nyhet Publicerad Ändrad

Annika Spalde är diakonen som aldrig värjt sig för att aktivt handla för en bättre värld. Idag är Annika pilgrimsledare på Pilgrim’s Walk For Future och menar att det går att förändra världen steg för steg. Kanske är det just det långsamma tempot som paradoxalt kan leda till en snabbare omställning.

Berätta, vad är Pilgrim’s Walk For Future?

– Det är en rörelse som förenar engagemang för klimatet och en hållbar värld med pilgrimsvandring. Det började med en stor pilgrimsvandring till klimatmötet Cop26 i Glasgow förra året. Tillsammans ville vi ställa krav gentemot beslutsfattarna och tog fram fem punkter som Svenska kyrkan och Act Alliance står bakom. Tyvärr kan jag säga att dessa fortfarande är aktuella, därför fortsätter rörelsen.

Ni arrangerar klimatvandringar, men man kan också arrangera en egen. Hur går då en klimatvandring till?

– På våra längre vandringar följer vi ett tema per vecka. Varje dag finns en fråga att reflektera över. Vi vandrar en del i tystnad, men samtalar också med varandra. Vid stoppen står vi i en cirkel och har en delningsrunda.  

Jag ser att det är många som verkar behöva mer vila i sina liv. Då är det häftigt att kunna koppla ihop ens eget behov av vila och jordens behov av vila – och unna sig att ta det lugnare. 

Annika Spalde

Pilgrimsvandring förknippas oftast med inre reflektion – hur kan vandringen också bli en yttre kraft?

– Jag tycker att det är en sådan bra kombination. Du får komma ut i naturen och hinner samtidigt få tid att själv reflektera och få samtala med andra. Min erfarenhet är att människor som vandrar med blir berörda. Det är något särskilt med att få komma bort från sitt vardagsliv, få röra sig och anstränga sig för ett större syfte. När vi gör det tillsammans med andra, med engagemang och andakt blir det också en uppmuntran att göra förändringar i sitt eget liv. 

Kan pilgrimsvandringens långsamma tempo i sig vara provokativt – ett sätt att göra motstånd? 

– Motstånd är ett intressant tema här. Mycket i vårt samhälle går åt fel håll. Vi förstör förutsättningarna för framtiden, men det är lätt att bara flyta med. Att då göra mindre och att vi tillsammans lugnar ned oss är ett sätt att säga stopp och försöka gå åt ett annat håll. I kristendomen finns begreppet askes – som handlar om att avstå de mindre viktiga sakerna i livet. Även vilodagen handlar ju om detta.

Mycket i våra liv stressar ju på – det är ofta fulla almanackor där vi ska använda vår tid så effektivt som möjligt. Har du några tips till den som vill förändra sin egen livsstil?

– Det finns något som nästan alla kan göra: Ta en stund, kanske en timme i veckan, kanske på söndagen, för en liten pilgrimsvandring där du reflekterar över en fråga som rör omställning. Till exempel ”Hur kan jag leva mer hållbart?” eller ”Hur kan jag engagera mig för andra?”. Det är jättesvårt att börja med en stor livsstilsförändring, men första steget är att ta tid för reflektion och komma ner i varv. 
– En annan bra idé är att dela en måltidsgemenskap tillsammans. Kanske är ni några stycken som vill tänka tillsammans? Att turas om att laga enkel mat, äta tillsammans och reflektera är en bra början. Jag ser att det är många som verkar behöva mer vila i sina liv. Då är det häftigt att kunna koppla ihop ens eget behov av vila och jordens behov av vila – och unna sig att ta det lugnare. 

Varför är det viktigt för dig som kristen att engagera dig för klimatet?

– Vi älskar ju den här jorden – och Gud älskar den här jorden: vi delar Guds kärlek. Vi människor hör ihop med allt skapat och vi mår bra av att vara i relation till skapelsen och vårt hem. Så hur skulle vi inte kunna engagera oss? Såklart finns det också många icke-troende med starkt engagemang för klimatet, men som kristna borde vi ha en extra motivation, även om det ju ser olika ut.

Orange rund logotyp med pilgrimsmärket.
Pilgrim's Walk for Future Foto: Pilgrim's Walk for Future

Vad tycker du om kyrkornas engagemang idag?

– Det sägs mycket bra, men vi lever inte riktigt upp till det vi säger. Många är engagerade, men generellt sett går det för långsamt. Det är lite som att vi vill fortsätta leva som vanligt men lägga till klimat och miljö och det fungerar inte. Vi borde se allvaret i läget och prioritera och fokusera som man gör när det är kris. Jag ser att kyrkan skulle kunna vara en mycket större resurs i samhället: ta initiativ och samverka i samhället. När vi går samman kan vi också förändra!

Pilrgrim's Walk For Future

är Sveriges största pilgrimsrörelse för klimatet. Rörelsen vill vara en uppmaning till alla människor att ta jordens klimatnödläge på allvar. Var och en behöver ta ansvar och agera nu för att hejda den globala temperaturökningen, det gäller individer som såväl som föreningar, företag och kyrkor. Under en klimatvandring får deltagarna möjlighet att själva rannsaka sina egna liv och staka ut en personlig färdplan mot ett mer hållbart liv. 

Rörelsens krav till världens regeringar är i korthet: Begränsa den globala uppvärmningen till max 1,5 grad. Lyssna på den bästa klimatforskningen och fatta beslut därerfter. Säkerställ klimaträttvisa mellan fattiga och rika delar av världen – länder med höga utsläpp behöver gå före. Grunden i klimatomställningen ska vara fossilneutrala naturbaserade lösningar. 
Läs mer på www.walkforfuture.se

Närbild på en känga på någon som står i en ring med andra.

Klimatvandring

Vandra för klimatet mellan Örgryte pastorats kyrkor. Vandringen är en möjlighet till inre reflektion över hur du, tillsammans med andra, kan bidra till en mer hållbar värld.