Foto: VT Carlheim

Regnbågsnyckeln i Härlanda

Söndagen 20 september mottog Härlanda församling märkningen Regnbågsnyckeln. Här finns ett inlägg om vår syn på de demonstranter som stod utanför kyrkan efter gudstjänsten.

Till Kyrkans Tidning, Debatt 201015

Gud är ljus och inget mörker finns i honom

Vi tror på en Gud som är kärlek, en Gud som har oändlig omsorg om varje människa. Vi tror på en Gud som är för oss, och aldrig emot oss. Vi tror på en Gud som älskar oss villkorslöst – som vi är och där vi är. Vi tror på en Gud som behandlar oss var och en med största respekt, oavsett sådant som kön, sexuell läggning eller vem vi älskar och vill dela livet med.

Efter att anställda och förtroendevalda genomgått en gedigen utbildning om HBTQ-frågor, för att kunna vara en mer inkluderande kyrka, fick en av församlingarna i vårt pastorat, Härlanda, söndagen den 20 september i samband med högmässan ta emot Regnbågsnyckeln. Detta är vi mycket stolta över. I gudstjänsten invigdes också kyrkans nya, vackra regnbågsantependium – tillkommet som ett mångfaldsprojekt där församlingsmedlemmar fått bidra genom att brodera varsin liten sektion. Efter festgudstjänsten skulle firandet fortsätta utanför kyrkan men gudstjänstdeltagarna möttes där av högljudda (förstärkta) demonstrationer mot ”smutsen i Svenska Kyrkan”. Några av oss försökte förgäves samtala med demonstranterna medan firandet fick flytta tillbaka in i kyrkan. Nu fick kyrkklockorna bli ett kärlekens, glädjens och stolthetens svar på demonstrationens negativa budskap.

Vi vill på detta sätt visa att vi inte på något sätt ämnar vika ner oss för de krafter som i Guds namn fortsätter att såra och skada dem av oss som redan fått utstå alltför mycket diskriminering, förföljelser, förakt och kränkningar i kyrkan och från kyrkans sida. Vi kommer att fortsätta att arbeta för ljus, klarhet, respekt och generositet och för att sprida det glada budskapet att Guds kärlek gäller lika för alla. ”Gud är ljus och inget mörker finns i honom.”

Helene Blomqvist
Kyrkorådsordförande, Örgryte pastorat

Martin Lindh
Kyrkoherde, Örgryte pastorat

Agneta Ladström
Församlingsrådsordförande, Härlanda församling

Martin Lindblad
Församlingsherde, Härlanda församling

Regnbågsnyckeln är ett arbetssätt för att vara en mer inkluderande kyrka. Under våren 2020 har personal och förtroendevalda genomgått utbildning i frågor som normer och hbtq. Märkningen är ett bevis på att församlingen vill arbeta aktivt för mångfald och öppenhet. 

Logotypen Regnbågsnyckeln: En nyckel i regnbågens färger.
Foto: Regnbågsnyckeln

I mässan invigdes också äntligen församlingens nya antependium, ett altarkläde som ska användas vid regnbågsmässor och andra sammanhang. Varje del består av en liten broderad romb. Varje del är handbroderad av någon i församlingen som fått ge sin bild eller sitt ord för mångfalden. Du kan läsa mer om arbetet bakom i artikeln här nedan.