En ordförandeklubba, en illustrerad graf och foto på tre personer.
Foto: Helena Sandström

Bygga relationer i förtroende

Nyhet Publicerad

Helene Blomqvist, Meri Brandel och Ulf Nilsson är de tre förtroendevalda som sitter i arbetsutskottet för kyrkorådet tillsammans med kyrkoherde och kanslichef.

Jag inleder med att säga att temat för detta nummer av pastoratets tidning är “Bygga” och frågar vad de tänker på utifrån sina roller som förtroendevalda. Helene säger att hon naturligtvis direkt tänker på våra byggnader – att vi ska bygga rum för människor och Gud. 
Att "bygga kyrka" får Meri att tänka på att kommunicera med människor i olika åldrar. 
– Vi är ju tillsammans församlingen, alla vi som är här. 
Ulf i sin tur tycker att det handlar om att bygga möjligheten till ett välkomnande, alla människor ska känna sig välkomna i kyrkan. Han vill att likavärdet och jämställdheten måste få vara viktiga delar när vi bygger verksamhet. 

Vad är viktigt i era uppdrag? 

– Vi förtroendevalda ska vara möjliggörare och skapa utrymmet som behövs för att genomföra verksamheter i pastoratet, säger Helene. Nu ligger fokus mycket på samordning mellan församlingarna i pastoratet. Vi ska ha en överblick. 

Vi ska vara möjliggörare och skapa utrymmet som behövs för att genomföra verksamheter.

Helene Blomqvist

– Styrningen och resursfördelning ligger hos oss, säger Meri. Budget och befogenheter behöver vara tydliga. En bra struktur är viktig för att veta hur vi ska arbeta framåt, så att vi också kan bygga upp den ideella verksamheten. 
– Anställda behöver också släppa in de ideella i verksamheten, tycker Ulf. Det finns en tröghet här. 

Hur blir kyrkan en naturlig plats?

– Arbetet med att bygga ideell verksamhet är viktigt, säger Meri. Att möta människor i olika skeden av livet så att de, oavsett ålder, känner att det finns en naturlig koppling till kyrkan. Det ska vara grunden för att få fler ideella, vare sig det är till verksamheten eller som förtroendevalda. Därför är det viktigt att vi träffar medlemmarna tidigt i livet och inte tappar bort vissa åldersgrupper. 
Ulf menar att kyrkan måste visa sig ute i samhället där människor är. 
– När man pratar med människor vet de ibland inte vilken församling de tillhör och det är ju alarmerande – i alla fall om man är medlem. 

– Medlemskapet är ju viktigt för att vi ska kunna fortsätta bygga kyrka, fyller Helene i. Vi kommer ju inte att kunna driva verksamheter eller underhålla våra byggnader framöver om vi inte har medlemmar som bidrar. Kyrkan har sin plats i samhället. 
– Jag tycker att kyrkorna borde stå öppna mer dagtid så att det är lättare att gå in när man passerar. Vissa av våra kyrkor är ganska stängda, säger Ulf. 
– Det handlar väl om att man då behöver ha människor på plats och det skulle kunna vara ideella, säger Meri. Hon jämför med de ideella krafterna som finns i frikyrkan. 
– Frikyrkan har ju en historia av ideella krafter som drivande. Statskyrkan formades till något annat med alla sina anställda. Det är olika typer av kulturbyggen helt enkelt, menar Helene.

Studenter i stan

– Jag tänker också på att vi är en studentstad, många har flyttat hit från mindre orter där de haft en församlingsgemenskap och kanske vill hitta in i en nya församling, säger Ulf.     
Just läxhjälp hade kanske varit en sådan sak där studenter kunnat hitta en ideell uppgift? funderar jag.  

Vi börjar spåna kring olika kombinationer av boenden, exempelvis studentboende och 55+-boende i samma hus med gemensamt kök och matsal, och om att koppla ihop olika generationer med varandra. 
Att samverka och bjuda in andra föreningar till våra lokaler framöver, det kan vara något att fundera på, påpekar Ulf. 

Att bygga för bestående förtroende

Hur hittar vi då nya förtroendevalda, undrar jag. Om man tittar till dem som är aktiva nu så är det inte många unga med? 
– Det handlar hela tiden om att bygga relationer! säger Helene.
– Det är viktigt att bli tillfrågad om att vara med – där är det direkta mötet viktigast, tycker Meri. Vi måste också vara modiga när vi pratar med människor. Vi tror att vi vet vad människor känner till om kyrkan, men det är ibland helt fel. Musiken, som lockar människor som kanske egentligen inte brukar komma till kyrkans verksamheter, är en väg att nå fram. 

Nytt kyrkoråd valt till 2022

Alla tre var med när pastoratet och den nya organisationen bildades 2018 och jag undrar vad de ser för skillnader mellan 2018 och det nya kyrkoråd som ska verka under 2022-2025. 
– Förvirringen är inte lika stor, skrattar Helene. De andra håller med om att det tagit tid att hitta formerna för den nya organisationen och det gäller hos både förtroendevalda och anställda. 
Meri tycker att det första mötet med nya kyrkorådet visade på en acceptans, kompetens och en glädje. 
– Många anställda tänker fortfarande enbart församling, tillägger Ulf, men i kyrkorådet känns det som om vi har lyft blicken och ser att vi måste verka som en kyrka, och att församlingarna är öppna för samverkan sinsemellan utan att för den skull bli likriktade.

Om ni får välja en sak: Vad vill ni arbeta med framöver i Örgryte pastorat? 

Det visar sig vara svårt att välja bara en, men Meri vill att vi ska fundera på hur förskolan i Sankt Pauli kan utvecklas. Och om Örgryte skulle öppna församlingshemmet någon eftermiddag i vecka för läxhjälp skulle hon lägga tid där. 
Ulf tycker att det är viktigt att vi arbetar för att engagera ungdomar även till att bli förtroendevalda.
Helene vill gärna se det profetiska uppdraget och kraften att säga ifrån i till exempel miljöfrågor som skogsskövlingen. Att vara en röst för de svaga. Hon tycker att kyrkan är för feg ibland. 
– Och sedan vill jag arbeta för “det bildande samtalet” för att få människor att växa. Efterfrågan av det existentiella samtalet har ökat kraftigt i den värld vi ser nu efter pandemin och med de oroligheter vi upplever i världen, avslutar Helene.

---

Text: Helena Sandström
Texten är en något förkortad version av en artikel publicerad i Händer, nr 1 2022.

Att vara förtroendevald

Det är inte bara de fysiska byggnaderna som våra förtroendevalda arbetar med. Kyrkorådet är arbetsgivare till den personal som finns i pastoratet, tar ut riktningen för arbetet framöver och tar även fram en budget, som klubbas av kyrkofullmäktige. Bland våra förtroendevalda hittar vi människor med många olika kompetenser.