Ett barn hjular framför altaret i en kyrka.
Foto: Nadine Minner /Ikon

Starta och driva en orgelklubb

Orgelklubben bjuder in barnen till orgelmusikens fantastiska värld. Som mötes- och läroplats i församlingarna spelar den en oerhört viktig roll för barnens väg in till orgeln.

Orgelklubben som mötesplats

Mer än 5 000 barn i Sverige har under senaste åren blivit orgelbyggare med hjälp av Do-orgeln. Varje orgelbyggar-workshop blir ett engagerat och spännande möte. Barnen glömmer tid och rum och får gemenskap i en social och kreativ process. Samtidigt och utan att märka det kommer de in i orgelns fascinerande värld. Så kommer frågorna: När ses vi igen? och När gör vi mer orgel tillsammans? Det är angelägna frågor för dig som lärare eller kyrkomusiker; men du kan erbjuda barnen en fortsättning.

Läs mer om Do-orgeln

Orgelklubb som koncept

I Danmark har sedan ett flertal år, både regionalt och nationellt, ett pedagogiskt mötesformat skapats för att alla orgelintresserade ska kunna mötas, pröva på att spela och skapa tillsammans –  Orgelklubben. Också i Sverige görs olika försök att utveckla koncept och sammanhang som fångar upp barnens fascination för instrumentet.

Det är en viktig insats för att fånga upp orgelintresset, utveckla kyrka-skola-verksamheten, skapa relationer och bjuda in till körverksamheten. Man kan fånga upp orgelelever, bevara och främja orgelmusiken, ge unga en möjlighet att upptäcka denna unika värld – och få en ingång till Svenska kyrkans verksamhet.  Men många frågar också efter hjälp och idéer för att komma igång med detta. Därför har vi tagit fram de här sidorna som ska guida dig som vill starta en orgelklubb eller är nyfiken på konceptet.

En kvinna i orange stickad tröja står och ler framför några barn i ett klassrum.

Hur du driver en orgelklubb i din församling

Den här guiden ger dig vägledning och inspiration för hur du startar och driver en orgelklubb för barn och unga.

Tre flickor tittar busigt upp bakom en kyrkbänk.

Vad en orgelklubb kan bidra till

Orgelklubben är en plattform för musikalisk utbildning och gemenskap. Det bidrar till barn och ungas utveckling och är ett roligt sätt att komma in i orgelns värld.