En kvinna i orange stickad tröja står och ler framför några barn i ett klassrum.
Foto: Christopher Schauz /Ikon

Hur du driver en orgelklubb i din församling

Den här guiden ger dig vägledning och inspiration för hur du startar och driver en orgelklubb för barn och unga.

Läs igenom innehållet under samtliga flikar för att skapa dig en bra grund i hur du driver en orgelklubb. Guiden bygger på erfarenheter av försöksverksamhet i Göteborgs stift.

Utforma olika aktiviteter som är både roliga och pedagogiska. 

Ni kan

  • bygga Do-orgel (läs mer om Do-orgeln)
  • utforska församlingens stora orgel och upptäck alla dess funktioner, på utsidan såväl som på insidan
  • organisera en orgelsafari och besök olika kyrkor med olika orgeltyper
  • titta på inspirerande orgelfilmer eller föreläsningar
  • arrangera improvisationssessioner, där barnen får både spela och sjunga
  • ge eleverna möjlighet att spela för varandra under din vägledning och ge feedback.

Se till att orgelklubben är en plats där barn och unga känner sig välkomna och bekväma. Använd enkel och tydlig kommunikation, lyssna på elevernas tankar och idéer och återkoppla.

Lagom stor grupp och åldersspridning
Se till att gruppen inte överstiger 7 elever. Det underlättar ditt arbete och elevernas koncentration. Börja vid 5 års ålder och inkludera elever upp till 9 år. Det är naturligtvis möjligt att driva orgelklubb för andra åldrar och anpassa innehållet, men här i första hand har tanken varit att kunna erbjuda intresserade barn en plats i en verksamhet som tar vara på deras intresse för orgeln. Även om de inte genast kan få en plats i församlingens ordinarie instrumentalundervisning. 

Låt gärna orgelklubben börja på eftermiddagen efter skolans slut. Sessionen kan gärna vara 80-90 minuter lång, så att alla hinner vara delaktiga. Då hinner ni också fika i mitten av klubbens aktiviteter  med förslagsvis frukt eller kanske en smörgås, så att energinivåerna hålls igång. Fikan uppskattas alltid och stärker gemenskapen mellan barnen.

Korta pass
Låt varje orgelklubbstillfälle innehålla flera kortare pass med olika aktiviteter, gärna i olika rum som ni vandrar mellan. Detta underlättar bibehållande av koncentration och lärande. Under vandringen mellan platserna, sjung gärna tillsammans: skalor, melodier, eller sånger som passar in i terminens säsong. På så sätt behåller du också lättare koncentrationen i gruppen och eleverna får gott om tillfällen att röra på sig i gemensam övning.

Det finns flera orgelpip-byggsatser att införskaffa, ex. MeloPipe, som du bygger ihop tillsammans med eleverna. Varje barn kan sedan med sin pipa skapa ett instrument och bli en del av en “orgel” som med ett tonförråd möjliggör spel av olika melodier och klanger. Du som pedagog kan sedan spela på den, genom att peka på olika barn, som har olika toner att blåsa, och därigenom skapa både melodier och harmonier.

Köp gärna in melodicor till alla elever (finns på nätet från 75 kr och uppåt), som de får ta med sig hem och öva på. Den kan också användas som “orgel” med olika toner för var och en av barnen, eller i samspel med varandra. Eller i samspel med DO-orgel, stora orgeln och ev. andra instrument. Melodican är liksom orgeln ett blåsinstrument och tonen alstras genom att ett rör/tunga sätts i svängning.

Nästan alla barn och unga blir fascinerade av att vi spelar orgeln med fötterna och vill testa detta första gången de kommer till orgelns spelbord. Det är viktigt att de får göra det på orgelklubben. Men barnen kan fortsätta öva med fötterna hemma även efter orgelklubben genom att få tillgång till en orgelmatta. Orgelmattan kan du skapa genom att fotografera pedalklaviaturen i stora orgeln och sedan låta skriva ut och printa på ditt lokala tryckeri på tjock PVC-plast (kostar ca 400 kr styck). 

Foto på pedal-klaviatur från en Hammarberg-orgel (om du inte vill fota din egen)

Låna ut en orgelpedalmatta till var och en av barnen som de kan placera ut under sitt piano eller keyboard hemma. Om de inte har piano, tala med föräldrarna och guida dem till hur man hittar ett gratis piano på exempelvis Blocket. 

Börja med att undervisa grunderna i orgelspel och orgelkunskap, inklusive:

  • Klavertyper: manual/pedal; olika klaverinstrument som t ex cembalo, piano och klavikord.
  • Pedalteknik: enklast att spela med tåspetsarna för nybörjare (testa olika övningar som “kranen” och “trappan”).
  • Alla stämmor/register: lyssna på alla klanger, undersök vad stämmorna kan uttrycka för känslor, vilka associationer de väcker – skapa t ex sedan en improviserad klangsaga (klangimprovisation).
  • Mekanik och luftverk: undersök hur delarna i orgeln hänger ihop.

Det är alltid mycket lättare att förklara hur orgeln fungerar när eleverna byggt Do-orgeln tillsammans. Att gå till stora orgeln direkt efter att Do-orgeln byggts, fungerar alltid bra, förutsatt att det finns tillräckligt med tid. Annars gör man det nästa gång klubben träffas. 

Använd lämpliga undervisningsmaterial och övningar. Låt eleverna bekanta sig med alla delar av orgeln under kontrollerade former. Att gå in på insidan av orgeln är spännande och fascinerande – och det enda musikinstrument som är så pass stort att man faktiskt kan göra det. 

Ett både nyttigt och intressant projekt är att lära eleverna stämma en rörverkspipa. Förutsättningen är att det går att komma åt rörstämman utifrån orgeln (om den t ex finns i bröstverk eller ryggpositiv) eller om det finns gott om plats inne i orgeln så att man kan stå flera stycken sida vid sida. Är det ont om plats är det bäst att organisera mindre grupper om 2-3 personer åt gången. Ju yngre eleverna är, desto mer intresserade verkar de vara!

Inled mjukt
Starta gärna orgelklubben med en miniatyrversion av Go Bach to Sleep https://www.organacademy.se/go-bach-to-sleep, där barnen får lägga sig ned i bänkarna eller golvet med filtar och kudde för att i ro lyssna en stund till när du spelar något stillsamt av J. S. Bach på svagt registrerad orgel. En sann mjukstart.

Pedagogisk progression
Anpassa undervisningen till elevernas ålder och kunskapsnivå. Skapa en pedagogisk progression som låter dem utvecklas gradvis.

Börja gärna med pedalspel, och skapa former för delaktighet där alla får pröva att spela på pedalerna i korta pass, genom att låta dem spela samma tonföljd, motiv eller melodi direkt efter varandra – och sedan kanske andra övningar tillsammans. Använd gärna enkla sånger som “Blinka lilla stjärna”, “Lova Herren, sol och måne” (Ps. 7), eller några av de korta sångerna ur Sång-igång häftet, t ex “Blåsippan ute i backarna stå eller “Härlig är jorden” (sv. ps. 297). Det finns också flera exempel på melodier som ska spelas i pedalen i Orgelpuls 1.

En annan möjlighet är att välja en basstämma ur något orgelstycke som du tycker om att spela och gärna delar med dig av. Kanske Johann Sebastian Bachs Air, Adagio a-moll, Passacaglia i c-moll, eller varför inte basen från en långsam sats ur en triosonat, som du spelar med händerna för eleverna. Låt dem imitera i pedalen. Är det en längre melodi eller ett längre tema, bryt ned övningarna till fyra takter i sänder. När de kan temat, låt en av dem sitta på vänster sida om dig och en på höger sida och ansvara för ett antal egna toner, så att de turas om och hjälps åt. Låt dem sedan kompa dig med när du spelar melodin, ev, med fler stämmor i manualen eller manualerna. 

Sjung pedalsången (pedalstämmans melodi) tillsammans innan ni börjar övningarna – ett oväntat roligt och lättarbetat sätt att snabbt få in barnen i avancerat och stimulerande musikskapande!

Lär ut grundläggande musikteori samtidigt som du undervisar orgelspel. Detta hjälper eleverna att förstå musikens teoretiska aspekter och notläsning. En bra startmetodik är Music Mind Games (MMG)

I denna metod börjar man alltid samlingarna med att sjunga “Daily do”, med gester (tecken med händerna) som stärker den kroppsliga upplevelsen av olika musikaliska intervall. Det hjälper minnet och skärper förmågan att lyssna och att föreställa sig och träffa rätt toner i sång. Man lär ut “Daily do” i mindre avsnitt gång efter annan så att alla kan lära sig den på 4-5 gånger.

Varje melodiskt avsnitt kan också användas i pedalspel och manualspel på orgeln. MMG har också ett mycket bra system för att lära sig de vanligaste rytmerna som uttalas med namn som i sig påminner om rytmerna, t ex “cucumber” (åttondel plus två sextondelar). 

MMG lämpar sig väl att använda i den grundläggande instrumental-undervisningen. Det är roligt att introducera några av dess byggstenar i orgelklubben. Allt bygger på lekfullt lärande. Att börja varje stund med musikteori med “Daily do” är inte alls långtråkigt för barnen; de uppskattar upprepning som skärper sinne och minne och de får på detta vis bekräftelse och upplever samhörighet på ett förvånansvärt sätt. Och så småningom hittar även de mindre sångvana tonerna. Att använda samma tonslingor i spel på olika klaviaturer blir ett naturligt nästa steg. Det går givetvis också bra att använda de enkla melodierna nämnda ovan, Blinka lilla stjärna etc.

Håll föräldrarna informerade om barnens aktiviteter och utveckling i klubben. Skapa en öppen kommunikationskanal för frågor och feedback, via exempelvis Google Drive. Där kan du lägga upp läxor, filmklipp från dagens orgelklubb, musik och noter.

Följ upp och utvärdera
Utvärdera regelbundet klubben och undervisningen för att se vad som fungerar bra och vad som kan förbättras.

Introducera olika musikgenrer och repertoar för att hålla elevernas intresse levande. Välj ex. bland de 20 sångerna i Sång-igång samlingen. Julvisor och psalmer som “När juldagsmorgon glimmar” och sommarsånger som “Du ska inte tro det blir sommar” eller “Den blomstertid nu kommer”. Kända musikverks teman som inledningen på Bachs Toccata i d-moll, Beethovens Femte symfoni, och Mozarts Eine kleine Nachtmusik. Eller folkmelodier som Uti vår hage eller Oskar Lindbergs Fäbodpsalm, spirituals som “Joshua fit the battle of Jerico” är några exempel på sådan repertoar.

Det är inspirerande att ha ett speciellt mål i sikte varje termin, precis som man i fotboll eller handboll spelar matcher tillsammans. Organisera något sådant tillfälligt evenemang, såsom ex. orgelsafari (åk iväg tillsammans och upptäck en annan orgel), konsert, samlingsmusik inför gudstjänst, spel vid kyrkkaffe, och/eller uppvisningar där eleverna kan lyssna på varandra och  spela tillsammans. Ge de möjlighet att visa upp sina färdigheter med stöd från sina familjer och vänner. 

När det är en konsert i församlingen som kan lämpa sig för barnen: bjud in dem. Förbered dem genom att sjunga, spela något av musiken som kommer att spelas eller lyssna på något så att de känner igen sig under konserten etc. Låt dem möta musikerna efter konserten eller när de repeterar så att de kan inspireras och få förebilder.

Försök skapa en känsla av samhörighet inom orgelklubben. Det kan inkludera sociala aktiviteter som pizza-kvällar, utflykter eller spelkvällar.

Ge eleverna möjlighet att vara delaktiga i klubben genom att dela idéer och ta ansvar för vissa aktiviteter eller projekt.

Resurser och material

Här kan du ta del av material som kan komma till användning när du vill starta en orgelklubb eller ordna andra orgelaktiviteter.