Musik i advent och jul i Olaus Petri församling

Å, vad vi längtar - efter musiken, efter ljuset, efter stämningen! Här ser du alla konserter vi har framför oss i advent och jul!

Vaccinationsbevis på vissa gudstjänster och konserter

Ledningen för Svenska kyrkan Örebro pastorat har beslutat att vaccinationsbevis ska användas vid gudstjänster och konserter med över 100 deltagare. Vid övriga kommer max 100 besökare att få komma in.

  • Då behövs vaccinationsbevis. Fr.o.m. 1/12 behöver du ett vaccinationsbevis för att kunna delta i de sammankomster i Örebro pastorat där vi räknar med att deltagarantalet blir över 100 personer. Förutom vaccinationsbeviset behövs även giltig legitimation. Dessa uppgifter sparas inte efter att de har kontrollerats vid entrén. Saknas vaccinationsbevis och/eller legitimation, kan insläpp inte ske.
  • Då behövs inte vaccinationsbevis. Av erfarenhet vet församlingarna att vissa gudstjänster inte samlar 100 personer och vissa kyrkor/lokaler tar rent rumsligt inte heller in så många. I dessa fall kommer vi i stället att räkna antalet deltagare och släppa in max 100.
  • Kolla kalendern eller fråga. Vilka sammankomster/gudstjänster som kräver vaccinationsbevis kommer att kommuniceras på vår webb (bland annat i kalendern), via församlingarnas kanaler och Informationsservice.

Välkommen in – på ett tryggt sätt. Örebro pastorat vill fira advent och jul på ett tryggt sätt, så att vi inte sprider smitta och/eller orsakar andras sjukdom. Läs mer om vaccinationsbevis och hur du kan skaffa det på vår webb.

Biljetter till konserter i Olaus Petri kyrka

Till de mest välbesökta konserterna i kyrkan säljs biljetter för att underlätta 
platsreservation och för att ingen skall behöva vända i dörren.

Söndag 12 december kl 18.00 Luciakonsert 
Entré 40:-/30:-/20:-/10:-, Barn upp till 12 år gratis, men med biljett.

Måndag 20 december kl. 19.00 Julkonsert ”Vi sjunger in julen” 
Entré 150:-/120:-/90:-/60:-.

Numrerade sittplatser. Biljetter köps på ticketmaster.se. Biljettsläpp 22/11 kl. 09.00. Eventuella återstående biljetter säljs vid kyrkans ingång från kl. 17.30 konsertdagen.

musik i gudstjänster under advent och jul

21/11 kl.10 Högmässa Domssöndagen – Olaus Petri Vocalis
28/11 kl.10 Högmässa 1a sön i advent – Olaus Petri Musikkår, Cantores och Ungdomskören OPQ
5/12 kl.10 Gudstjänst med små och stora 2a sön i advent – Gosskören, Ceciliakören och Barnkören
12/12 kl.10 Högmässa 3e sön i advent – Olaus Petri Laudantes
19/12 kl.10 Högmässa 4e sön i advent – Olaus Petri Vocalis
24/12 kl.10 Samling vid krubban – Barn ur Gosskören, Ceciliakören och Barnkören
24/12 kl.17 Julbön – Olaus Petri Cantores
24/12 kl.22 Julnattsmässa – Anna Wikblom, sång
25/12 kl.7 Julotta – Rickard Eriksson, dragspel
31/12 kl.17 Nyårsbön, Elin Jauring, sång
6/1 kl.10 Högmässa Trettondedag jul – ensemble ur Vocalis
6/1 kl.18 A festival of Nine lessons and Carols – Olaus Petri Vocalis

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpedition: 
Olaus Petri kyrkogata 4, 703 64 Örebro
Telefon- och öppettider: mån, tis, tors, fre kl. 9–15, ons kl 10.30–15, lunchstängt 12–13.
telefonnummer: 019-15 46 61 eller 019-15 45 00 (vx.)
E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A–D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00. 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre kl. 10–15, tors kl. 10–18 samt under helgerna i samband med gudstjänst

Mässa:
Söndag kl 10 Högmässa.
Onsdag kl. 7.30, torsdag kl. 18.
Morgonbön:
Vardagar utom onsdag kl. 8.

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 24.500 människor. Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan. 

Läs mer om Olaus Petri församling