Krönika: Olaus Petri musikkår 90 år 1924-2014.

Nyhet Publicerad Ändrad

Av Karl-Erik Garlöv inför musikkårens jubileum.

En egen musikkår i församlingen. Det torde vara unikt i Svenska kyrkan. Olaus Petri musikkår skänker fest och glans till våra gudstjänster. Samtidigt är det en verksamhet i församlingen där yngre och äldre tillsammans arbetar i ett lärande kamratskap. Kunniga och engagerade ledare har genom åren hållit den musikaliska nivån på en för en amatörorkester utomordentligt hög nivå.

Starten

Tidigt insåg man i Olaus Petri församling värdet av ett rikt musikliv. Den berömde Adolf Andrén hade redan 1912 anställts som organist och körledare. År 1924 engagerades musikfanjunkare Daniel Hagberg att leda en nystartad pojkorkester. Gossorkestern bestod till en början av en sextett. För insamlade medel inköptes en ess-kornett, en B-kornett, ett althorn, två tenorbasuner och en bastuba.

Nystarten

Under andra världskriget låg musikkåren nere, men1950-talet innebar en nystart med trumpetaren och landslagsmannen i löpning, Lars Erik Wolfbrandt som dirigent.
När 1970-talet gick in hade orkestern vuxit till drygt trettio medlemmar, både manliga och kvinnliga i olika åldrar. Namnet ändrades till Olaus Petri musikkår. Så inleddes en livaktig period med många spelningar hemma i Olaus Petri men också konserter i Sverige och utomlands. Särskilt minnesvärda är konsertturnén i Svenskbygderna i Michigan 1979 och kårens medverkan i Uppsala domkyrka vid det stora kyrkojubiléet 1993.
Musikkåren har även framträtt vid flera TV-sända gudstjänster från Olaus Petri kyrka, senast påsken 2014.

Jubiléet

Lagom till 90-årsfirandet har kåren fått en ny dirigent, Staffan Sjösvärd, som en gång började som ung valthornist i Olaus Petri. Staffan som arbetar på Örebro kulturskola är känd som en skicklig arrangör av orkestermusik, vilket har gett musikkåren ett extra lyft. Det är alltså bäddat för en lyckosam framtid med Olaus Petri musikkår då vi får glädjas över denna ”guldkant” på församlingens liv.

Text: Karl-Erik Garlöv i samarbete med Ingrid och Carl-Gunnar Fromell.

Olaus Petri Musikkår

Anrik musikkår i Örebro Olaus Petri församling, vi övar onsdagar 19.00-21.00 och vill gärna ha dig med!

Konserter i Olaus Petri våren 2024

Välkommen till våra konserter och musikgudstjänster i Örebro Olaus Petri kyrka!

Musik

Vill du gå på konsert eller är du kanske sugen på att börja sjunga i någon av våra 35 olika körer? Här hittar du information om körer och konserter hos Svenska kyrkan i Örebro.

Olaus Petri församling

– kyrkan på norr i Örebro!

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Adress:
Olaus Petri kyrkogata 4, 
703 64 Örebro

Telefon: Informationsservice 019-15 45 00 Här kan du läsa aktuella öppetider.

E-post: olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

För direktkontakt med församlingsexpeditionen i Olaus Petri, ring 019-15 46 61. 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

Länk till: Olaus Petri församling på Facebook
Olaus Petri församling på Instagram
Olaus Petri församlings Youtubekanal

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre kl. 10–15, tors kl. 10–18 samt under helgerna i samband med gudstjänst

Mässa:
Söndag kl 10 Högmässa.
Onsdag kl. 7.30, torsdag kl. 18.
Bönegrupper:
Vardagar utom onsdag kl. 8. morgonbön
Måndag kl. 18 bönegrupp för föräldrar
Onsdag kl.10 Hannagruppen

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 25.600 personer (april -22). Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan. 

Läs mer om Olaus Petri församling