Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Krönika: Olaus Petri musikkår 90 år 1924-2014.

Av Karl-Erik Garlöv inför musikkårens jubileum.

En egen musikkår i församlingen. Det torde vara unikt i Svenska kyrkan. Olaus Petri musikkår skänker fest och glans till våra gudstjänster. Samtidigt är det en verksamhet i församlingen där yngre och äldre tillsammans arbetar i ett lärande kamratskap. Kunniga och engagerade ledare har genom åren hållit den musikaliska nivån på en för en amatörorkester utomordentligt hög nivå.

Starten

Tidigt insåg man i Olaus Petri församling värdet av ett rikt musikliv. Den berömde Adolf Andrén hade redan 1912 anställts som organist och körledare. År 1924 engagerades musikfanjunkare Daniel Hagberg att leda en nystartad pojkorkester. Gossorkestern bestod till en början av en sextett. För insamlade medel inköptes en ess-kornett, en B-kornett, ett althorn, två tenorbasuner och en bastuba.

Nystarten

Under andra världskriget låg musikkåren nere, men1950-talet innebar en nystart med trumpetaren och landslagsmannen i löpning, Lars Erik Wolfbrandt som dirigent.
När 1970-talet gick in hade orkestern vuxit till drygt trettio medlemmar, både manliga och kvinnliga i olika åldrar. Namnet ändrades till Olaus Petri musikkår. Så inleddes en livaktig period med många spelningar hemma i Olaus Petri men också konserter i Sverige och utomlands. Särskilt minnesvärda är konsertturnén i Svenskbygderna i Michigan 1979 och kårens medverkan i Uppsala domkyrka vid det stora kyrkojubiléet 1993.
Musikkåren har även framträtt vid flera TV-sända gudstjänster från Olaus Petri kyrka, senast påsken 2014.

Jubiléet

Lagom till 90-årsfirandet har kåren fått en ny dirigent, Staffan Sjösvärd, som en gång började som ung valthornist i Olaus Petri. Staffan som arbetar på Örebro kulturskola är känd som en skicklig arrangör av orkestermusik, vilket har gett musikkåren ett extra lyft. Det är alltså bäddat för en lyckosam framtid med Olaus Petri musikkår då vi får glädjas över denna ”guldkant” på församlingens liv.

Text: Karl-Erik Garlöv i samarbete med Ingrid och Carl-Gunnar Fromell.

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpeditionen

Olaus Petri kyrkogata 4,
703 64 Örebro

E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A-D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00.

 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

 

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre 10.00-15.00, tors 10.00-19.00 Samt under helgerna i samband med gudstjänst

Högmässa: söndag 10.00
Mässa: onsdag 7.30, torsdag 18.00
Morgonbön: vardagar utom onsdag 8.00
Heliga danser: jämn tisdag 18.30 (under terminerna)

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 24.000 människor. Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan.

 

Läs mer om Olaus Petri församling