Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Detta gäller: Aktuell information med anledning av coronaviruset – Olaus Petri församling

Här hittar du aktuell information om Svenska kyrkans verksamheter och gudstjänster i Olaus Petri kyrka och församlingshem. Sidan uppdaterades 2 juli 2021.

Välkomna! Äntligen får vi träffas till lite större gudstjänster.

GUDSTJÄNSTer på SÖNDAGar

Högmässa kl 10, Mässa kl 14. Gudstjänsterna firas med max 50 deltagare plus max 6 medverkande i koret. Ingen anmälan behövs. 
(Det lägre deltagarantalet motiveras av att vi vid nattvardsutdelandet rör oss i rummet)

ÖVRIGA GUDSTJÄNSTER OCH ÖPPETTIDER

  • Morgonbön helgfri måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 8 i Olaus Petri kyrka.  
  • Mässa firas onsdag kl 7.30 samt torsdag kl 18 med max 50 deltagare plus max 6 medverkande i koret.
  • Dop och vigsel och begravning firas med max 70 deltagare plus medverkande.
  • Kyrkan är öppen för enskild andakt och möjlighet att tända ljus: tisdag, onsdag och fredag kl. 10-15, torsdag kl. 10-18, helger före och efter gudstjänst.

Coronaanpassning i gudstjänsten

  • I Olaus Petri kyrka markeras 50 sittplatser i kyrkbänkarna (med reflexänglar), med 1 m mellanrum åt alla håll, vilket gällerför mässorna.
    Vid dop, vigsel och begravning kan detmsitta tre personer i varje bänk, eller max 4 personer i sällskap.
  • Nattvarden delas med bröd och vin. Utdelaren går fram till bänkraderna. Endast intinktion (att doppa brödet, inte dricka ur kalken).
  • Vi ber våra gudstjänstbesökare att fortsatt bära munskydd när det är trångt.

SOMMARCAFÉER

Under perioden juni till augusti erbjuds ett antal träffar/caféer i församlingen. Företrädesvis utomhus, alternativt med gles möblering inomhus. Servering sker vid borden. Läs mer på sommarsidan!

STANNA HEMMA OM DU ÄR SJUK

Känner du dig minsta förkyld eller sjuk – stanna hemma! Var rädd om dig.

 

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpedition: 
Olaus Petri kyrkogata 4, 703 64 Örebro
Telefon- och öppettider: mån, tis, tors, fre kl. 9–15, ons kl 10.30–15, lunchstängt 12–13.
telefonnummer: 019-15 45 01 eller 019-15 45 00 (vx.)
E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A–D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00. 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre kl. 10–15, tors kl. 10–18 samt under helgerna i samband med gudstjänst

Mässa:
Söndag kl 10, 11, 13 & 14 (Anmäl plats i förväg på telefon 072-356 04 82 - ring fredag och lördag mellan kl 10–14).
Onsdag kl. 7.30, torsdag kl. 18.
Morgonbön:
Vardagar utom onsdag kl. 8.

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 24.500 människor. Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan. 

Läs mer om Olaus Petri församling