Foto: Lisbeth Monnier Petersen/IKON

Detta gäller: Aktuell information med anledning av coronaviruset – Olaus Petri församling

Anvisad plats, tillräckligt med avstånd till andra, och vid större samlingar även vaccinationsbevis. Så agerar vi i Olaus Petri församling.

Vi följer Folkhälsomyndighetens nya restriktioner för allmänna sammankomster och offentliga handlingar, som började gälla den 12 januari 2022. Våra gudstjänster inklusive dop, vigsel och begravning är allmänna sammankomster. Även konserter och föredrag av olika slag i våra lokaler och kyrkor räknas som allmänna sammankomster. Det innebär att vi nu alltid anvisar en plats, så att det är tillräckligt stort avstånd mellan olika personer/sällskap.

Vid alla sammankomster där fler än 50 samlas scannar vi även ditt vaccinationsbevis. Du behöver då även ha giltig legitimation. Vilka sammankomster/gudstjänster som kräver vaccinationsbevis kommer att kommuniceras här på vår webb (bl.a. i kalendern), via affischer och på gatupratare.  

Vi ber dig att komma i god tid och ha giltigt vaccinationsbevis och legitimation lätt tillgängligt. Utan ett giltigt vaccinationsbevis kan vi inte släppa in dig. Dina uppgifter sparas inte av oss efter kontrollen vid entrén. Är du under 18 år behöver du inte uppvisa något vaccinationsbevis. 

Fortfarande gäller:

Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma, testa dig och undvika kontakter med andra människor. Detta gäller även om du har milda symptom.

Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör därför, när det är möjligt:

  1. hålla avstånd till andra människor, och
  2. särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

(Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19).

Källa: folkhalsomyndigheten.se

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpedition: 
Olaus Petri kyrkogata 4, 703 64 Örebro
Telefon- och öppettider: mån, tis, tors, fre kl. 9–15, ons kl 10.30–15, lunchstängt 12–13.
telefonnummer: 019-15 46 61 eller 019-15 45 00 (vx.)
E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A–D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00. 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre kl. 10–15, tors kl. 10–18 samt under helgerna i samband med gudstjänst

Mässa:
Söndag kl 10 Högmässa.
Onsdag kl. 7.30, torsdag kl. 18.
Morgonbön:
Vardagar utom onsdag kl. 8.

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 24.500 människor. Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan. 

Läs mer om Olaus Petri församling