Nu pågår bygget av generationsboendet i Almby kyrkpark

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkans bostäders byggnation av det nya generationsboendet i Almby kyrkpark går som planerat. Den 15 september öppnar första perioden med möjlighet att lämna en intresseanmälan för att få hyra en lägenhet. Sensommaren 2023 kommer de första hyresgästerna att kunna flytta in.

Här på hemsidan kommer formuläret för intresseanmälan att finnas mellan 15 september och 15 november. Det är första perioden vi kommer ta emot intresseanmälningar.

Vi tar enbart emot intresseanmälningar genom ifyllt formulär.

Senast 1 februari 2023 kommer de som får möjlighet att hyra en lägenhet att ha fått information.

Lägenhetsskisser Almby kyrkpark

Här kan du se utformningen av lägenheterna i Almby kyrkpark, både boendet för 55+ och för studenter.

1 rum och kök

2 rum och kök

3 rum och kök

Tankar och beslut - så har Almby kyrkpark vuxit fram

Kyrkofullmäktige sa ja till bygget i maj 2021 och i mars 2022 vann bygglovet laga kraft. Nu startar bygget. Tisdag efter påsk togs det första symboliska gemensamma spadtaget av Elin Johansson och Margareta Anshelm.

– Det är fantastiskt roligt att nu få förena det som fungerat så bra på seniorboendet Laurentiusgården och Sankta Katarina studentboende, sa David Lennermark, vd för Svenska kyrkans bostäder i Örebro.

– Det är jätteroligt att nu kunna sätta igång, säger Timmy Leijen, kyrkorådets ordförande. Det är en trygghet att Svenska kyrkans bostäder redan äger och förvaltar Laurentiusgården och Sankta Katarina studentboende och därmed besitter värdefull kunskap. Det är också glädjande att Almby församling ser så många möjligheter i det planerade generationsboendet.

Gemensamma utrymmen och naturliga mötesplatser

Idén om ett generationsboende kommer ifrån Holland där man ger studenter möjlighet att, till en subventionerad hyra, bo på ett äldreboende/omsorgsboende och göra vissa insatser för och tillsammans med de äldre. 

– Bostadsbolagets projekt är av mindre omfattning och med ett lite annorlunda upplägg. Därför har ett förslag utvecklats som är anpassat till våra förutsättningar, säger David Lennermark, VD för Svenska kyrkans bostäder i Örebro AB.

– I vårt fall handlar det inte om ett omsorgsboende och inte heller om studenter som utför uppgifter i utbyte mot lägre hyra. Grundtanken är att bygga lägenheter för äldre och studenter med gemensamma utrymmen för att skapa naturliga mötesplatser mellan generationerna. Att det helt enkelt finns ett värde i att äldre och yngre möts i vardagen.

Studenter och äldre i en kyrklig kontext

Platsen som det handlar om är Almby kyrkpark – tomten närmast intill Almby församlingshem, i riktning mot universitetet. En referensgrupp med personer från Almby församling och bolagsstyrelsen har tagit fram en vision för generationsboendet. Du hittar en bearbetad sammanfattning av visionen längre ner på sidan.

– Byggprojektet finansieras helt av bostadsbolaget. Kostnaderna påverkar alltså inte Svenska kyrkans ordinarie verksamhet, säger David Lennermark.

Viktiga datum Generationsboendet Almby kyrkpark

 • Den 28 april 2021 behandlades frågan av kyrkorådet i Örebro pastorat, som bejakade byggplanerna. En utställning om bygget placerades i Almby kyrkpark den 22 maj , för att visa allmänheten vad som planeras.
 • Den 25 maj sa kyrkofullmäktige ja till byggplanerna.
 • I mars 2022 vann bygglovet laga kraft och under andra halvan av april inleds bygget.
 • Tisdag 19 april 2022 togs ett symboliskt första spadtag.
 • 15 september - 30 november 2022: Möjlighet att lämna en intresseanmälan till bostadskö är öppen. Ansökan sker via formulär på svenskakyrkan.se/orebro/bo
 • Inflytt: Efter sommaren 2023 är boendet redo för inflytt.

Så blir bygget Generationsboendet Almby kyrkpark

 • Förslaget som Svenska kyrkans bostäder i Örebro arbetar med har utvecklats av arkitektbyrån AART och innebär tre huskroppar sammanbyggda med församlingshemmet genom en inglasad gång.
 • Husen har tre våningar av vilka den övre våningen får karaktären av vindsvåning – där finns studentlägenheterna.
 • Boendet får 38 lägenheter varav 16 studentlägenheter. Genom en loftgång kan man enkelt ta sig mellan huskropparna och till ett gemensamt vardagsrum, där det finns ett mindre kaffekök och plats för 50 sittande.
 • Husen omges av en park öppen både för boende och församlingsbor. Almby församling önskar bygga upp en diakonal trädgård tillsammans med församlingsbor och boende. Parkeringsplatser planeras söder om den nya anläggningen.

Vision: det planerade generationsboendet vid Almby kyrkpark

Här hittar du en bearbetad sammanfattning av den vision som tagits fram av en referensgrupp bestående av personer från Almby församling och bolagsstyrelsen.

Ett boende som möjliggör möte över generationsgränserna i en församlingskontext

"Här bor studenter som söker en välordnad och trygg miljö nära universitetet. Här bor äldre som inte längre önskar eller kan bo kvar i sitt hus eller lägenhet. Byggnaderna är utformade så att det finns naturliga möjligheter till goda möten mellan de boende. Ett gemensamt 'vardagsrum' finns i anslutning till Almby församlingshem. Detta ska vara en öppen plats där man kan läsa tidningen, ta en kopp kaffe, studera ensam eller i grupp. Här ges utrymme för vissa gemensamma verksamheter, som lunch och föreläsningar. Boende kan hyra vardagsrummet kvällstid. Vardagsrummet ska också kunna hyras ut till minnesstunder och dopkaffen."   

  Vill du veta mer?

 • David Lennermark

  David Lennermark

  Svenska kyrkan i Örebro

  Ekonomi, VD, Kansliet för Örebro pastorat, Svenska kyrkans bostäder, Örebro pastorat

  Mer om David Lennermark

  Chef ekonomi och fastighet samt VD för Svenska kyrkans bostäder

Sankta Katarina studentbostäder på Studievägen 14 och 16, med grillplats på bakgården.

Svenska kyrkans bostäder

Svenska kyrkans bostäder i Örebro AB äger och förvaltar Laurentiusgården, seniorbostäder med gemenskap och kvalitet samt Sankta Katarina studentboende – en ung gemenskap med många möjligheter. Just nu bygger vi ett generationsboende i Almby kyrkpark - totalt 38 lägenheter för studenter och 55+.

Svenska kyrkans bostäder i Örebro