Sedlar och mynt ligger i en kollektkorg.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Vart går kollekten?

Här kan du läsa söndagarnas kollektändamål

Varje söndag tas en kollekt upp till något ändamål. Under året är de flesta kolleter bestämda av Svenska kyrkan nationellt eller på stiftsnivå. Men ett antal kollekter om året bestämmer församlingarna själva över. I Örby-Skene församling beslutar kyrkorådet om vart dessa kollekter ska gå.

Under mandatperioden 2022-2025 går dessa kollekter till följande ändamål enligt ett rullande schema:

Norea Sverige, som sprider evangeliet via olika ljudmedia. Läs mer här...

Marks ekumeniska råds (MER) arbete bland romer i Rumänien. Läs mer här...

Drottning Silvias mödrahem i Rio de Janeiro. Läs mer här...

Församlingens egen diakonifond, som hjälper människor i vårt närområde via församlingens diakoner.

Credo, som sprider evangeliet i skol- och studentvärlden. Läs mer här...

Open Doors, som stöttar de kristna i världen som förföljs för sin tro. Läs mer här...

Här nedan ser du kommande söndagars kollektändamål. Om du har fråfgor om kollekt, kontakta gärna kyrkoherde Fredrik Gyllensvärd (se kontaktuppgifter nedan).

  • Söndag 15 januari: Norea Sverige
  • Söndag 22 januari: Gemensam gudstjänst för kyrkorna i Mark. Ändamål meddelas senare.
  • Söndag 29 januari: Svenska kyrkans Unga
  • Söndag 5 februari: Kyrkosångsförbunden i Göteborgs stift
  • Söndag 12 februari: MER:s arbete bland romer i Rumänien
  • Söndag 19 februari: Act Svenska kyrkan (start för fastekampanjen ”Dela lika under samma himmel”)
  • Söndag 26 februari: Helsjöns Folkhögskola