Foto: Kristin Lidell/IKON

Någon att tala med

Samtal

Både präster och diakoner i församlingen är tillgängliga för samtal. Ta gärna en kontakt!

Bikt

Bikten innebär att man får bekänna sina synder inför prästen, som sedan på Guds uppdrag ger Guds förlåtelse. I detta sammanhang är det tryggt att veta att prästen i all själavård har absolut tystnadsplikt och därför aldrig under några omständigheter får avslöja en bikthemlighet.

Enskild kommunion

Det innebär att prästen kan komma med nattvard till dem som inte har möjlighet att själva komma till kyrkan. Om de sjuka och gamla inte själva kan höra av sig till prästen, är vi tacksamma om vi genom släktingar och vänner får en påminnelse om vilka som skulle tänkas vilja ha enskild kommunion.

Förbön med smörjelse av olja

Detta grundar sig på Jakobs brev 5:14 och innebär att prästen ber för en särskild sjukdom eller svaghet (vilket kan vara både av själslig, kroppslig och andlig art) och som ett stöd för tron smörjer ett kors på pannan (och ibland även händerna). Genom denna bönehandling knyter Gud sina löften om att ge oss hälsa tillbaka eller lindring och styrka i lidandet.