Närbild på knäppta händer vid en ljusbärare.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Kyrkornas gemensamma bönevecka

15-21 januari 2023

Tredje veckan i januari är det dags för kyrkornas gemensamma bönevecka. Arrangörer för denna i Mark är Marks ekumeniska råd (MER).

Tisdag-lördag inbjuds du till bönesamlingar, Taizégudstjänst, lovsångsgudstjänst i de olika kyrkorna. Programmet ser du här.
På söndagen kl. 10.00 blir det gemensam gudstjänst i Örby kyrka med söndagsskola och kyrkkaffe.

Varmt välkommen till alla eller enstaka tillfällen!