Foto: James Chan/Pixabay

Bibelläsningsplan genom Fastan till Påsk

Här finns en hjälp till fördjupning i din bibelläsning under fastetiden