Vuxna

Som vuxen är du alltid välkommen i församlingens aktiviteter, det finns något för alla. Det är i relation till andra och i gemenskap vi kan växa.

Vängruppen

Vängruppen träffas på förmiddagen vid bestämda tillfällen i Oppmanna församlingshem. Vängruppen är framförallt ett stöd genom diakonin för att hjälpa människor, människor som har tid och vilja att hjälpa andra - medmänniska till medmänniska! Kontakta Marie Zakariasson för mer information.

Varmt välkommen!

 

Syföreningen

Syföreningen träffas i något av våra församlingshem ojämna veckor, varannan gång i Oppmanna och varannan gång i Vånga. Vi träffas kl 14 och fika tillsammans. Kontakta Marie Zakariasson för mer information.

Varmt välkommen! 

 

sticka, sy, laga

Vi träffas ungefär varannan vecka i kl.18-21 Oppmanna församlingshem för att handarbeta, dela fin gemenskap och fika tillsammans. Det finns symaskin att låna och hjälp att få. Kom när det passar och stanna så länge du orkar – det är drop-in som gäller. 
Kontakta Maria Evertsson för mer information.

Varmt välkommen!

 

Lunch

Alla är välkommna på Lunch i Vånga kyrka och församlingshem, vi träffas under ett antal tillfällen varje termin. Först lyssnar vi på orgelmusik i Vånga kyrka för att sedan äta lunch i Vånga församlingshem tillsammans. Kontakta Marie Zakariasson för mer information.

Varmt välkommen!

 

Alla är varmt välkommna på våra aktiviteter, för att veta mer kontakta Jonas Fykman, Marie Zakariasson eller pastorsexpeditionen!