Jesus som sträcker ut en hand.
Foto: © Photographee.eu – stock.adobe.com

Vi följer Jesus

Samtal kring påskens bibeltexter, gemensamma måltider, morgonsamling och andakter. Varmt välkommen att dela händelserna på skärtorsdagen och långfredag tillsammans med andra. Vi träffas i församlingshemmet på torsdagskvällen och kl 9–18.30 på fredagen. 

Skärtorsdag 6 april

17.00 Samling i köket för förberedelser av kvällsmaten 
19.00 Skärtorsdagsmässa i kyrkan - Joh. 13:1-17 (Jesus tvättar lärjungarnas fötter)
20.00 Gemensam måltid 
Samtal runt borden om Joh. 18:1-11 (Getsemane och Jesus grips)
Disk och fix inför långfredagen.

Långfredag 7 april

9.00 Morgonsamling Joh. 19:1-16 och lätt frukost
Därefter förberedelser inför lunchen
11.00 Långfredagsgudstjänst i kyrkan - Joh.19:17-37
12.30 Lunch 
13.30 Samtal om Joh. 19:38-42
15.00 Andakt i kyrkan – Vid Jesu kors. Läsning av Joh. 19:25-37. Tyst meditation över texten.
Matlagning och gemenskap i församlingshemmet.
16.30 Gemensam måltid.
18.00 Andakt i kyrkan – Vid Jesu grav. Läsning av Joh. 19:38 – 42. Tystnad. Dagen avslutas.

Vi hjälps åt att förbereda måltiderna.
Ingen kostnad.
Anmälan senast 2 april till expeditionen, tel 56 95 00 eller onsala.forsamling@svenskakyrkan.se