Foto: Martin Reftel och Jessica Reftel Evans

Första Advent

I år blir adventsfirandet i Onsala kyrka lite annorlunda. Gudstjänsten kl 11 och adventsmusiken kl 19 livesänds och du är varmt välkommen att vara med digitalt.

Gudstjänsterna på första advent sänds endast digitalt på församlingens Facebook-sida. Du kommer även kunna se dem i Facebook-flödet nedan.
Gudstjänsterna går endast att följa under gudstjänsttid, alltså från kl 11 och under det att gudstjänsten pågår i kyrkan. Gudstjänsten kommer inte att finnas kvar på Facebook eller på hemsidan efter gudstjänsten. 

Kl 11 Gudstjänst (sänds digitalt)

Präst: Andreas Bexell. Musik: Josefin Nordlund, trumpet, Rebecka Runeson och Robert Stenborg

Kl 19 Adventsmusik (sänds digitalt)

Kom du som himlen sänt - Musikgudstjänst med Josefin Nordlund, trumpet, Monica Thorén, fiol, Christopher Holmgren, trummor, Tom Tveita, kontrabas, Rebecka Runeson och Robert Stenborg. Präst: Gunilla Jutvik.

 

Viktig information
Viktig information om våra kommande digitala gudstjänster på Facebook och på hemsidan. Vårt Dataskyddsombud har rekommenderat församlingen att begränsa vår användning av Facebook. Detta på grund av en dom i EU-domstolen i syfte att skydda personuppgifter på bl.a. Facebook. From 1 advent, kommer därför gudstjänsten endast gå att följa under gudstjänsttid, alltså från kl 11 och under det att gudstjänsten pågår i kyrkan. Gudstjänsten kommer inte att finnas kvar på Facebook eller på hemsidan efter gudstjänsten. Vi hoppas framåt kunna lägga ut gudstjänsterna igen, men måste avvakta juridisk hjälp.