Altaret i Onsala kyrka
Foto: Ulrika Tönnäng

Fira gudstjänst

I kärlek till våra medmänniskor och i omsorg om vårt samhälle så firas inga offentliga gudstjänster i Onsala kyrka tillsvidare. Men varje söndag ringer kyrkklockorna och vi sänder söndagens gudstjänst digitalt. Här finns också tips på andra sätt att fira gudstjänst.

Med anledning av folhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut pausas våra offentliga gudstjänster i Onsala kyrka. I tider då vi måste hålla fysisk distans försöker vi hitta andra sätt att ha social närvaro och gemenskap. Samtal över telefon, brev eller praktisk hjälp till behövande.

Söndagens gudstjänst livesänds kl 11 i Facebookflödet lite längre ner på denna sida. Vill du se gudstjänsten direkt via Facebook hittar du sidan här: Facebook - Onsala församling Svenska kyrkan

Viktig information
Viktig information om våra kommande digitala gudstjänster på Facebook och på hemsidan. Vårt Dataskyddsombud har rekommenderat församlingen att begränsa vår användning av Facebook. Detta på grund av en dom i EU-domstolen i syfte att skydda personuppgifter på bl.a. Facebook. From 1 advent, kommer därför gudstjänsten endast gå att följa under gudstjänsttid, alltså från kl 11 och under det att gudstjänsten pågår i kyrkan. Gudstjänsten kommer inte att finnas kvar på Facebook eller på hemsidan efter gudstjänsten. Vi hoppas framåt kunna lägga ut gudstjänsterna igen, men måste avvakta juridisk hjälp.

 

Nedan finns även länkar till TV-gudstjänster och digitala gudstjänster från andra församlingar.

Onsala kyrka är öppen alla dagar för ljuständning och bön och du är alltid välkommen att ringa prästerna eller diakonerna i Onsala församling