Altaret i Onsala kyrka
Foto: Ulrika Tönnäng

Fira gudstjänst

Välkommen att fira högmässa kl 10 på söndagar (max 40 pers) och enkel mässa vid dammen kl 19 på tisdagar.

Högmässa på söndagar

Kl 10 Högmässa i Onsala kyrka 

Max 40 personer.

Vi följer myndigheternas rekommendationer och beslut och genomför gudstjänsten och nattvarden på ett säkert sätt.

De streamade gudstjänsterna upphör.

(Söndagarna 4 och 11 juli firas mässa kl 19. Med anledning av konfirmation dessa dagar är det ingen högmässan kl 10.)

Enkel mässa vid dammen

På tisdagar kl 19 firas enkel mässa utomhus vid dammen bakom vaktmästarbyggnaden.

Vid regn firar vi mässan under taket utanför vaktmästarbyggnaden. Max 100 personer.

 

Onsala kyrka är öppen alla dagar för ljuständning och bön och du är alltid välkommen att ringa prästerna eller diakonerna i Onsala församling