Meny

Angående fällande dom

mot en tidigare anställd inom Svenska kyrkan på Öland

Med anledning av den information som publiceras i media vill vi, Svenska kyrkan på Öland, informera att den berörda prästen inte innehaft någon tjänst eller något vikariat sedan misstankarna om brott kom till vår kännedom i maj 2019.

Som arbetsplats går vi vidare i arbetet för att om möjligt förebygga liknande händelser. Det som hänt är en tragedi för alla inblandade. Svenska kyrkan tar självklart starkt avstånd från all sorts brottslighet och i synnerhet brott mot barn.

Mattias Rosenquist                                             Anna Lundin Leander

kyrkoherde Södra Ölands pastorat                   kyrkoherde Norra Ölands pastorat