Angående åtalet mot en tidigare anställd präst

”Med anledning av den information som idag har publicerats på flertalet av de lokala tidningarnas nyhetssiter vill vi, Svenska kyrkan på Öland, informera om att den präst som berörs tidigare har varit anställd men idag inte innehar någon tjänst i något av Ölands två pastorat. Personen har dock efter sin anställning förekommit som vikarierande komminister. Information om såväl misstankar och att åtal har väckts kom till vår kännedom idag, fredag 10 maj. Detta är en svår tragedi för alla inblandade och vi är bestörta över det inträffade. Svenska kyrkan tar självklart starkt avstånd från all sorts brottslighet och i synnerhet brott mot barn.”


Mattias Rosenquist                                             Anna Lundin Leander
Kyrkoherde Södra Ölands pastorat                   Kyrkoherde Norra Ölands pastorat