Foto: Jim Elfström

Vigsel – beslut, löfte och kärleksfest

Planerar ni att gifta er? Vi gläds med er och gratulerar till ett viktigt beslut. Vi hjälper er gärna att göra vigseln till ett minne för livet.

Kontakta församlingsexpeditionen för att boka tid för vigsel. Vigselakten kostar inget om någon av makarna tillhör Svenska kyrkan och ni anlitar präst och musiker från församlingen. Hindersprövning är obligatorisk och sker hos Skatteverket. Att gifta sig borgerligt eller kyrkligt ger samma legitimitet, men i kyrkan ber vi också om Guds välsignelse över äktenskapet. Vi påminns om Guds närvaro och lägger kärleken i hans händer. 

Förberedelse inför vigseln

I god tid före vigseln träffas det blivande brudparet och prästen för ett vigselsamtal – antingen i kyrkan eller hemma hos brudparet. Under samtalet pratar man om vad vigseln innebär och planerar hur vigselgudstjänsten ska utformas vad gäller musik och psalmer, bibelläsning och böner. Musiken väljs i samråd med ansvarig kyrkomusiker. 

Efter vigseln 


Öckerö församling vill finnas till för människor, både när livet är enkelt och när relationen kanske sätts på prov. Välkommen att delta i våra aktiviteter eller ge förslag på verksamheter du saknar.

 

illustration munnar pratbubblor.

Hör av dig

Vill du boka dop, vigsel eller begravning? Har du frågor om våra aktiviteter? Söker du någon särskild?

Besök våra kyrkor

En kyrka är ingen vanlig samlingslokal. Kyrkorummet bär minnen av generationers glädje, sorg och förtröstan. I vår församling finns Öckerö kyrka, Mariakyrkan, Hönö kyrka och Björkö kyrka.

Livets högtider

  • Dopet, då vi välkomnar en ny människa i Guds familj och kyrkans gemenskap.

  • Konfirmationen, då vi gläds över de ungdomar som vill bekräfta sitt dop.

  • Vigseln, då två människor inför Gud uttrycker sin kärlek och vilja att leva tillsammans.

  • Begravningen, då vi tar ett värdigt farväl av den människa som gått bort och överlämnar den åt Gud.