Foto: Magnus Aronsson

Så styrs Öckerö församling

Svenska kyrkan är en stor organisation med närmare 1 400 församlingar. Varje församling styrs lokalt, kyrkoherden och kyrkorådet ansvarar för verksamheten.

Kyrkorådet är Öckerö församlings folkvalda styrelse med ansvar för församlingens grundläggande uppgifter: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Läs mer i församlingsinstruktionen för Öckerö församling. Utöver verksamheten ansvarar kyrkorådet även för förvaltning, ekonomi och egendom.

Förtroendevalda i kyrkans styrorgan väljs vid kyrkovalet vart fjärde år. Kyrkorådets arbete leds av ordföranden och församlingens kyrkoherde har ansvar för ledning, samordning och tillsyn.

Nuvarande kyrkoråd, från 2022:

 • Pia Åhlund, ordförande (S)

 • Johan Hamnebo, vice ordförande (KR)

 • Rasmus Lindén, kyrkoherde

 • Erik Bergenhem (S)

 • Ronnie Bryngelsson (S)

 • Claes Danielsson (BA)

 • Lena Hansson (BA)

 • Jan-Ivar Ivarsson (S)

 • Ingemar Johansson (KR)

 • Eva Olsson (S)

 • Stina Utbult (BA)

Kyrkorådet i Öckerö församling 2022
Kyrkorådet i Öckerö församling 2022
Någon slår en ordförandeklubba i bordet.

Protokoll kyrkorådet

Här hittar du protokollen från kyrkorådets sammanträden.