Foto: Magnus Aronsson

Så styrs Öckerö församling

Svenska kyrkan är en stor organisation med närmare 1 400 församlingar. Varje församling styrs lokalt, kyrkoherden och kyrkorådet ansvarar för verksamheten.

Kyrkorådet är Öckerö församlings folkvalda styrelse med ansvar för församlingens grundläggande uppgifter: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Läs mer i församlingsinstruktionen för Öckerö församling. Utöver verksamheten ansvarar kyrkorådet även för förvaltning, ekonomi och egendom.

Förtroendevalda i kyrkans styrorgan väljs vid kyrkovalet vart fjärde år. Kyrkorådets arbete leds av ordföranden och församlingens kyrkoherde har ansvar för ledning, samordning och tillsyn.