Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Öckerö Besöksadress: Kyrkbacken 7, 47532 Öckerö Postadress: BOX 1004, 47522 ÖCKERÖ Telefon:+46(31)7643100 E-post till Svenska kyrkan Öckerö

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Så styrs Öckerö församling

Svenska kyrkan är en stor organisation med närmare 1 400 församlingar. Varje församling styrs lokalt, kyrkoherden och kyrkorådet ansvarar för verksamheten.

Kyrkorådet är Öckerö församlings folkvalda styrelse med ansvar för församlingens grundläggande uppgifter: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Läs mer i församlingsinstruktionen för Öckerö församling. Utöver verksamheten ansvarar kyrkorådet även för förvaltning, ekonomi och egendom.

Förtroendevalda i kyrkans styrorgan väljs vid kyrkovalet vart fjärde år. Kyrkorådets arbete leds av ordföranden och församlingens kyrkoherde har ansvar för ledning, samordning och tillsyn.

 

Rasmus Lindén

Rasmus Lindén

Svenska kyrkan Öckerö

Kyrkoherde

Stefan Linderås

Stefan Linderås

Svenska kyrkan Öckerö

Kyrkokamrer