Foto: Ingrid Eliasson

Om oss

Välkommen till Öckerö församling – vår verksamhet, våra kyrkor och kyrkogårdar. Ta del av det vi är bra på och bidra med det du kan.

Behöver du hjälp inför ett dop, en vigsel eller en begravning? Vill du delta i gudstjänster och musikliv eller söker du andra aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna? Kanske behöver du någon att tala med? Då har du kommit rätt. Välkommen!

Vi finns i Göteborgs norra skärgård med kyrkor på Öckerö, Hönö och Björkö samt kapell och församlingshem på flera andra öar.

 

illustration munnar pratbubblor.

Hör av dig

Vill du boka dop, vigsel eller begravning? Har du frågor om våra aktiviteter? Söker du någon särskild?

Samtal och stöd

Ibland tar livet en oväntad vändning. Det kan gälla relationer, arbete, en ny fas i livet, sorg eller glädje. Kanske har du funderingar kring livet och tron. Vi finns här för dig.

Besök våra kyrkor

En kyrka är ingen vanlig samlingslokal. Kyrkorummet bär minnen av generationers glädje, sorg och förtröstan. I vår församling finns Öckerö kyrka, Mariakyrkan, Hönö kyrka och Björkö kyrka.

Kyrkogården – en plats för eftertanke

Varje kyrkogård har sin speciella karaktär – en värdig plats för ro och eftertanke. Ett vilorum för de bortgångna och en tillgång för anhöriga.

Förskola med kristen profil

Öckerö församlings heltidsförskola ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar och lägga grunden för ett livslångt lärande.

Kyrkorådet i Öckerö församling 2022

Nytt kyrkoråd

Tack för din röst i kyrkovalet! Nu har det nya kyrkorådet börjat sitt arbete. Församlingens ordförande är Pia Åhlund och vice ordförande är Johan Hamnebo. Läs mer.

Tio levande öar

Öckerö församling och kommun består av tio bebodda öar: Öckerö, Hönö, Bohus-Björkö, Fotö, Hälsö, Grötö, Kalvsund, Källö-Knippla, Hyppeln och Rörö. Totalt har kommunen närmare 13 000 invånare, men under sommarmånaderna samlas långt fler människor på öarna. Här finns många möjligheter till sköna bad från klipporna och promenader i de vackra omgivningarna. Öckerö kommun har också ett levande näringsliv och mycket turism.