Foto: Ingrid Eliasson

Om julen

Ett barn, en dörr och ett ägg - prästerna Karolina Sandros, Christer Holmer och Marita Lindmark väljer olika bilder för att förklara julens budskap.

Karolina Sandros: BARNET

– Det är svårt att förstå vem Gud är. Många förklaringar känns som obegripliga, abstrakta teorier. Men när Gud föds till jorden som ett helt vanligt barn – ett barn som gråter, skrattar, fryser och leker – då blir Gud lite mer begriplig för mig. Jesusbarnet är både Gud och människa samtidigt. Julens stora händelse, barnets födelse, är starten på Jesu liv. Om vi följer berättelsen om hela hans liv får vi massor med exempel på hurdan Gud är och Jesus ger oss konkreta exempel ur vardagen om hur vi ska leva och vara mot varandra. 

Foto: Karolina Sandros

Får julen någon konsekvens i våra liv?

– Vi måste få glädjas åt julen och skimret kring julkrubban. Men om vi låter julen blir något mer än glögg, mandel och skinkmacka, om vi låter berättelsen ta plats i våra liv och öppnar våra hjärtan för julens budskap – då får det konsekvenser. Då utmanas vi att stå upp för de svaga och älska våra medmänniskor. Kanske vill vi då offra något av vårt överflöd så att det kommer en annan människa till del. 

Vad uppskattar du särskilt under julen?

– Julottan. Det är nåt särskilt med att stiga upp i gryning för att tillsammans med andra lyssna på julevangeliet och sjunga julpsalmerna.

Christer Holmer: DÖRREN

– Julberättel­sen är allt annat än gullig. Skattskrivningen kommer olägligt och tvingar Maria att färdas långt trots att hon är höggravid. Josef förväntas lämna Maria för släkthederns skull. Och när de kommer fram till Betle­hem är alla värdshus fullbelagda, dörrarna stängs framför dem. 

Men så öppnar någon dörren till sitt enkla stall och där väljer Gud att komma till oss som ett utsatt, beroende, försvarslöst barn. I alla andra religioner kämpar människan för att bli bättre, att nå upp till sin guds nivå och där finns ofta ett förakt för svaghet. Men vår Gud vill istället stiga ner till vår nivå.

Får julen någon konsekvens i våra liv?

– Gud är tydlig med att hans ende son är en gåva till alla människor. Gud gör ingen åtskillnad. Det är de enkla herdarna som först får se barnet och änglarna sjunger att det som hänt är en glädje för hela folket. Dörren är öppen för alla utan åtskillnad. Därför får vi bemöta alla människor med  respekt.

Vad uppskattar du särskilt under julen?

– När vi kommit hem från julbönen och får se Tage Danielssons jul­berättelse om Karl Bertil Jonssons julafton runt halv sju på kvällen.

Foto: Ingrid Eliasson

Marita Lindmark: ÄGGET

– Innanför äggets hårda skal ryms hela julens stora berättelse. Ändå är ägget litet som ett barns hjärta. Det hjälper mig att se jul­berättelsen med ett barns ögon: att se det stora i det lilla. 

Foto: Ingrid Eliasson

Får julen någon konsekvens i våra liv?

– I dessa osäkra tider, när ondska och terror slagit till, behöver vi mer än någonsin julens budskap om kärleken som en kraft som är starkare än allt våld och alla vapen.


Text och bild: Ingrid Eliasson