Foto: Josefin Casteryd/IKON

Stöd i livets med- och motgångar

Ibland tar livet en oväntad vändning. Det kan gälla relationer, arbete, en ny fas i livet, sorg eller glädje. Kanske har du funderingar kring livet och tron. Vi finns här för dig.

Du är alltid välkommen att söka dig till kyrkan för att samtala. Att bli lyssnad till och att få ge uttryck för sina tankar kan vara till stor hjälp. Våra präster och diakoner har tystnadsplikt. Du kan få ett enskilt samtal, hembesök, en förbön, stöd vid livets slut eller annan hjälp. Du är välkommen att höra av dig och det kostar inget.