Bli medlem, Hönö kyrka, Ljuständning
Foto: Ingrid Eliasson

Vill du bli medlem?

Alla medlemmar behövs och alla gör skillnad. Ta del av vad kyrkan erbjuder och bidra till vår utveckling och kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet.

Om du inte redan är medlem är du varmt välkommen att bli det, fyll i din anmälan här. Är du osäker på om du är medlem eller har frågor om medlemskap i Svenska kyrkan svarar vi gärna på dina frågor. Även om du överväger att lämna Svenska kyrkan vill vi gärna att du kontaktar oss. Vi vill veta om det är något du inte tycker fungerar bra. 

Svenska kyrkan är en av landets största folkrörelser och engagerar närmare sju miljoner människor på olika sätt. Genom att vara medlem får du ta del av allt som kyrkan erbjuder. Tidigare blev alla svenskar automatiskt medlemmar i Svenska kyrkan vid födelsen. Idag blir alla som döps i Svenska kyrkan medlemmar, men det finns också möjlighet att ansöka om inträde.

Kyrkoavgiften är viktig
Alla medlemmar i Svenska kyrkan betalar kyrkoavgift. Hur mycket beror på din inkomst och var du bor. Kyrkoavgiften är kyrkans viktigaste finansieringskälla och den största delen går till din lokala församling. Den bidrar till att vi kan vårda och underhålla våra kyrkobyggnader. Den ger oss möjlighet att utveckla vårt diakonala och sociala arbete samt fortsätta att uppmärksamma livets stora tillfällen – att välkomna barn (dopet), manifestera kärleken (vigsel och välsignelse) och att ta farväl (begravning). 

Vad kan kyrkan erbjuda?

Grunden för kyrkans verksamhet är öppenhet, möte och dialog med människor, med Jesus som förebild. Det gäller lokalt hos oss i Öckerö församling, i hela Sverige och runt om i världen. Vi har mycket att erbjuda.

• Mötesplatser. Vår församling har ett brett arbete med bland annat gudstjänster, körer, barn- och ungdomsverksamhet, vuxenträffar och socialt arbete.

• Livets skeden. I församlingen möts vi i samband med viktiga händelser som dop, konfirmation, vigsel och begravning, nästan varje vecka. • Levande rum. Våra kyrkor är unika byggnader, värdefulla kulturarv och levande rum för gudstjänst, stillhet, vila, gemenskap, sång och musik. • Tro och tvivel. Vi erbjuder sammanhang där vi får möta varandra, dela tro och tvivel och närma oss Gud.

• Stöd vid kriser. Svenska kyrkans personal finns med som stöd vid olyckor och kriser, i Sverige och utomlands. • Internationellt arbete. Svenska kyrkan samverkar med biståndsorganisationer och med kyrkor i hela världen, vid akuta katastrofinsatser och i långsiktigt utvecklingsarbete.