Foto: Alex&Martin/IKON

Att leva vidare när någon gått bort

Varje människas sorg är unik och ingen kan i egentlig mening dela den. Men det kan vara en hjälp att dela sina tankar och erfarenheter med några som är i samma situation. Hör av dig om du vill delta i en leva vidare-grupp.