Foto: Ingrid Eliasson

Besök våra kyrkor

En kyrka är ingen vanlig samlingslokal. Kyrkorummet bär minnen av generationers glädje, sorg och förtröstan. I vår församling finns Öckerö kyrka, Mariakyrkan, Hönö kyrka och Björkö kyrka.

Mariakyrkan, Gravar
Foto: Ingrid Eliasson

Mariakyrkan på Öckerö byggdes redan omkring år 1240. Den var av trä och ganska oansenlig. Träkyrkan ersattes omkring år 1450 av den stenkyrka som vi ser idag. Kyrkans vackra takmålningar från sent 1700-tal är signerade den berömde konstnären Jean Lilliedal. I kyrkan finns två särskilt intressanta inventarier – ett krucifix och en dopfunt i täljsten från 1200-talet.

Öckerö kyrka, sned
Foto: Ingrid Eliasson

Öckerö kyrka från 1906 är byggd i granit och konstnärligt utsmyckad av Kristian Lundstedt. Korfönstren visar Jesus med sina fiskande lärjungar tillsammans med fiskare och hemmavarande kvinnor i skärgårdsmiljö från vår egen tid. Takmålningen från 1944 föreställer tre trädgårdar i Bibeln: Edens lustgård, Getsemane – där Jesus våndas inför korsfästelsen, och Josefs örtagård – där sörjande kvinnor får ängelns besked om att Jesus uppstått.

Foto: Malin Aghed

Hönö kyrka byggdes på 1930-talet av frivilliga krafter och hopsamlade medel. Konstnären Kristian Lundstedts altartavla visar Jesus med välkomnande, utsträckta händer och barn vid sin sida.

Björkö kyrka
Foto: Ingrid Eliasson

Björkö kyrka är byggd och ägd av en enskild stiftelse och invigdes 1957. Altaret är gjort i sten och har som blickpunkt ett vackert krucifix. En ny orgel invigdes vid första advent 2007.

Förutom kyrkorna på Öckerö, Hönö och Björkö, och församlingshem i anslutning till dessa, finns i församlingen även Knippla kapell samt Hyppelns och Rörö församlingshem.

Knippla kapell köptes från EFS-föreningen 1994 och renoverades. Hyppelns församlingshem byggdes 1952. Rörö församlingshem har funnits i 50 år och lokalerna används också av bibliotek, skola och föreningar på ön. 

Byggnaderna på nordöarna ägs av föreningar/stiftelser och drivs främst med frivilligt insamlade medel. 

Rörö församlingshem
Rörö församlingshem
Hyppelns församlingshem
Hyppelns församlingshem
knippla-kapell
Knippla kapell
Gudstjänst Öckerö kyrka, Ovanifrån, Kontrabas, Kör , Flygel

Gudstjänst och musik

Gudstjänsten är en hållplats i livet där du kan reflektera och närma dig Gud. Musiken har en självklar plats i kyrkan, den bygger broar och öppnar dörrar.