Foto: Malin Aghed

Kyrkogården – en plats för eftertanke

Varje kyrkogård har sin speciella karaktär – en värdig plats för ro och eftertanke. Ett vilorum för de bortgångna och en tillgång för anhöriga.

Det finns två kyrkogårdar i Öckerö församling. Öckerö kyrkogård är äldst, med gravar ända från 1200-talet. Den ligger vid Mariakyrkan, nästan mitt på Öckerö och rymmer drygt 1 500 gravplatser. Hönö kyrkogård ligger på Hönös östra sida, i närheten av Jungfruviken. Den anlades 1952 och här finns drygt 800 gravplatser. På båda kyrkogårdarna finns minneslundar och på Hönö även ett gravkapell samt en askgravlund.

Önskemål om gravplats
Så långt det är möjligt försöker kyrkogårdsförvaltningen tillgodose önskemål om gravplats, men på Öckerö och de äldre delarna av Hönö kyrkogård är det brist på kistgravplatser. Det går bra att gravsätta i urngrav och i minneslund på både Öckerö och Hönö, men askgravlunden finns endast på Hönö.  

Hönö Askgravlund

Askgravlunden på Hönö kyrkogård

Församlingens askgravlund blev färdig i maj 2016. Den ligger på Hönö kyrkogård i anslutning till minneslunden.

Gravrätt

Till varje grav hör en gravrätt och gravrättsinnehavaren ansvarar för att graven sköts. Alla har rätt till sin gravplats i 25 år efter den senast begravda personen. Därefter kan rätten förlängas i ytterligare samråd med kyrkogårdsförvaltningen. Ett gravrättsregister visar när gravrätter går ut och eventuellt behöver förlängas. Utifrån registret kan man, när gravrättsinnehavaren dör, informera anhöriga om att de ”ärvt” en grav. Registret underlättar också för människor som släktforskar.

Begravningsavgift

Själva begravningen är kostnadsfri. Alla som är folkbokförda i Sverige betalar via skattsedeln en begravningsavgift som ska täcka kostnader för begravningsväsendet. Här ingår till exempel underhåll av begravningsplatser, kulturvård, transporter, krematorier, lokaler för ceremoni och en iordningsställd gravplats under minst 25 år. För andra kostnader i samband med begravningen, som dekorationer, mat, dryck och extra musik ansvarar dödsboet, ofta genom en begravningsbyrå.

Skötsel av gravar

Kyrkogårdsförvaltningen står för skötsel av kyrkogårdarna, medan själva graven är de anhörigas ansvar. Det finns dock hjälp att få – den som vill kan teckna ett avtal om gravskötsel, vilket innebär att kyrkogårdsförvaltningen sköter graven. I avtalet ingår allmän skötsel, vattning, riktning av gravsten, plantering vid påsk, vårplantering i maj, sommarplantering vid midsommar, ljung i september samt vinterdekoration samt granris i det fall vinterdekorationen inte täcker gravrabatten. Det går också att avtala om hjälp endast med bevattning. Kontakta kyrkogårdsförman Magnus Erlandsson för mer information.

Hitta graven

På webbplatsen svenskagravar.se kan man enkelt söka efter gravar som finns på Öckerö och Hönö kyrkogårdar. Läs mer.